Een gebruiker met de rol 'Externe accountant' of 'Directie' heeft in een compact domein de volgende rechten:

 • Journaalposten bekijken
 • Memoriaalboekingen aanmaken
 • Openstaande posten matchen
 • Factuurbewerkingen uitvoeren
 • Proef- en saldibalans bekijken (niet mogelijk in compact domein):
  • bekijken tussentijdse balans wel mogelijk
  • bekijken tussentijdse resultaten wel mogelijk.
 • Financiële gegevens exporteren (niet mogelijk in compact domein):
  • exporteren van het gehele archief voor gebruiker met rol 'Directie' wel mogelijk
 • XML-auditfile aanmaken (niet mogelijk in compact domein)
 • Administraties bevriezen (niet mogelijk in compact domein)
 • Standaardwaarden bij relaties aanmaken en/of wijzigen.