Stap 7. Ondernemer (klant) toegang geven tot domein

Gebruiker(s) aanmaken in domein
Lees het onderstaande artikel of bekijk de video 'Yuki gebruiker in domein aanmaken'! Het toevoegen van extra gebruikers in een domein is alleen mogelijk wanne...
Do, 30 Mrt, 2023 om 4:20 PM
Gebruiker(s) verwijderen uit domein
Alleen een gebruiker met de rol 'Directie' kan één of meer gebruikers uit een domein verwijderen. Zo verwijder je een gebruiker: Open vanuit verschillende plaatse...
Do, 30 Mrt, 2023 om 4:37 PM
Gebruikersrollen in domein toekennen of wijzigen
Een rol geeft aan welke positie een gebruiker binnen een domein heeft. Door een gebruiker één of meer rollen toe te kennen, bepaal je wat die gebruiker in het domein mag zien e...
Do, 30 Mrt, 2023 om 4:45 PM
Rechten per gebruikersrol
Rollen worden in Yuki gebruikt om rechten te regelen. Door iemand een rol toe te kennen, kun je iemand extra rechten geven. Elke gebruiker heeft bepaalde basisrechten. De recht...
Do, 30 Mrt, 2023 om 4:49 PM
Rechten gebruiker in Yuki compact domein
Een gebruiker met de rol 'Externe accountant' of 'Directie' heeft in een compact domein de volgende rechten: Journaalposten bekijken Memoriaalboekingen aanm...
Do, 16 Sep, 2021 om 1:34 PM