Creditfactuur aanmaken, versturen en afhandelen

Gewijzigd op Tue, 20 Feb 2024 om 01:48 PM

Een verkoopfactuur die je vanuit Yuki hebt aangemaakt en verstuurd naar je klant kan op twee manieren worden gecrediteerd in Yuki. Dit is afhankelijk van het feit of je de verkoopfactuur in zijn geheel of slechts gedeeltelijk wilt crediteren.


Het spreekt voor zich dat door het aanmaken van een creditfactuur de omzet in je boekhouding wordt verlaagd. De teveel geboekte btw wordt automatisch gecorrigeerd in de concept btw-aangifte. De teveel betaalde btw wordt automatisch teruggevraagd in de concept btw-aangifte van de eerstvolgende aangifteperiode. 


Wanneer je een verkoopfactuur wilt crediteren die niet vanuit Yuki is verstuurd dan moet je altijd handmatig een nieuwe creditfactuur aanmaken.


Gebruik je voor het aanmaken van je verkoopfacturen in Yuki de Yuki Sales webservice (API) dan worden van alle facturen met een negatief factuurbedrag in het aangeleverde XML-bericht automatisch creditfacturen aangemaakt.


Betaalwijze creditfactuur

Bij de 'Factuur' instellingen (bij de 'Verkoopinstellingen') kan de standaard betaalwijze van de creditfactuur worden aangegeven: 

 • Wordt teruggestort; de creditfactuur komt in de openstaande debiteuren of in de betaallijst (indien je gebruik maakt van Yuki Betaalservice) terecht.

  LET OP!
  Is in het domein de betaallijstbeveiliging geactiveerd dan krijgt de nieuwe creditfactuur standaard de betaalstatus 'In behandeling'. De creditfactuur moet dan eerst worden vrijgegeven voor betaling voordat deze in de betaallijst terecht komt.

 • Te verrekenen: de creditfactuur kan worden gematcht met één of meer openstaande verkoopfacturen van de desbetreffende klant en wordt zodoende verrekend.


Tijdens het aanmaken van de creditfactuur kan de betaalwijze nog handmatig worden gewijzigd.


Creditfactuur aanmaken

Een verstuurde verkoopfactuur in Yuki kun je in zijn geheel of slechts gedeeltelijk crediteren:

 • Verkoopfactuur in zijn geheel crediteren
  Open de verstuurde verkoopfactuur die je in zijn geheel wilt crediteren vanuit Archief of Verkoop en klik vervolgens op de knop Creditfactuur. De totaalbedragen van alle verkoopartikelen op de verkoopfactuur zullen worden gecrediteerd.


  Het volgende scherm wordt geopend:


  Yuki voegt automatisch de tekst 'Creditfactuur voor factuur [factuurnummer]' toe aan het onderwerp van de factuur.

 • Verkoopfactuur gedeeltelijk (één of meer verkoopartikelen) crediteren
  Kopieer de verkoopfactuur door deze te openen en vervolgens te klikken op de knop Kopiëren


  of maak een nieuwe verkoopfactuur aan en zet vervolgens een minteken voor de prijs of het aantal van één of meer verkoopartikelen die je wilt crediteren. Het btw-bedrag van de creditfactuur wordt automatisch aangepast.


  TIP!

  Je kunt ook van tevoren een aantal credit verkoopartikelen aanmaken.

  Yuki voegt automatisch de tekst 'Creditfactuur voor factuur [factuurnummer]' toe aan het onderwerp van de factuur.

  Klik in de geopende creditfactuur op de knop Volgende om een schermvoorbeeld van de factuur te bekijken. De tekst 'Creditfactuur' wordt linksboven op de creditfactuur vermeld.


LET OP!

De tekst 'Creditfactuur' zal niet zichtbaar zijn op de creditfactuur indien het logo van je bedrijf linksboven op de  verkoopfactuur staat. In dat geval dien je het logo op de factuurlay-out naar rechts te verplaatsen.


De creditfactuur kan nu worden bewaard als een te verzenden factuur (overzicht 'Te verzenden facturen') of conceptfactuur (overzicht 'Conceptfacturen') door te klikken op de knop Bewaren.


Creditfactuur versturen

De geopende creditfactuur kan ook direct worden verwerkt in de administratie en naar de klant worden verstuurd door te klikken op de knop Volgende en vervolgens op de knop Verwerken. Controleer nog wel even de factuurdatum en/of de verzendwijze voordat je de creditfactuur daadwerkelijk verstuurd.


Vanuit de werklijst Klaar om te versturen kan de creditfactuur worden verstuurd door de desbetreffende factuur te openen en vervolgens na controle van het schermvoorbeeld, factuurdatum en verzendwijze op de knop Verwerken te klikken.


Creditfactuur afhandelen

Na de verwerking van de creditfactuur in de administratie moet deze t.o.v. de originele verkoopfactuur nog verder worden afgehandeld.


Volledige creditering van onbetaalde verkoopfactuur

De verstuurde te verrekenen creditfactuur wordt als het ware gekoppeld aan de onbetaalde verkoopfactuur waardoor beide facturen in Yuki worden gemarkeerd als 'Volledig ontvangen'. De originele verkoopfactuur verdwijnt uit het overzicht 'Openstaande facturen'.


Gedeeltelijke creditering van onbetaalde verkoopfactuur

De verstuurde te verrekenen creditfactuur moet handmatig worden gematcht met de onbetaalde verkoopfactuur. De originele verkoopfactuur blijft in het overzicht 'Openstaande facturen' aanwezig en wordt gemarkeerd als 'Gedeeltelijk betaald'. Het restantbedrag van de verkoopfactuur moet nog door de klant worden voldaan.


Volledige of gedeeltelijke creditering van betaalde verkoopfactuur

De verstuurde terug te storten creditfactuur komt terecht in:

 • de openstaande debiteuren: het factuurbedrag moet handmatig worden overgemaakt
 • de betaallijst (indien je gebruik maakt van de functionaliteit 'Yuki Betaalservice'): het factuurbedrag moet handmatig of d.m.v. een SEPA betaalbestand worden overgemaakt.

De verstuurde te verrekenen creditfactuur moet handmatig worden gematcht met één of meer onbetaalde verkoopfacturen van de klant. Deze verkoopfacturen worden vervolgens gemarkeerd als 'Volledig ontvangen' en/of 'Gedeeltelijk betaald'. Het eventuele restantbedrag van een verkoopfactuur moet nog door de klant worden voldaan.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren