Met deze webservice kun je op basis van een aangeleverd XML-bericht verkoopfacturen in Yuki aanmaken. Deze webservice werkt via SOAP.


Er zijn een aantal punten die bij het gebruik van de Sales webservice aandacht verdienen.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Aandachtspunten Sales webservice.


LET OP!

De Facturatie (oude Verkoop) oftewel de bundel Small, Medium, Large of Unlimited moet door een gebruiker met de rol 'Directie' zijn gekozen via de Yuki Store in het domein omdat op basis van de data vanuit de koppeling de verkoopfacturen in Yuki worden gegenereerd en verwerkt.


Webadres

De webservice, een testapplicatie, een omschrijving van de velden en de procedures vind je op het webadres hieronder:


https://api.yukiworks.nl/ws/Sales.asmx


Sales Methodes


ProcessSalesInvoices(sessionID, administrationId, xmlDoc)

De Yuki verkoopfacturen webservice maakt op basis van de aangeleverde XML verkoopfacturen aan.


Algemene methodes


Authenticate(accessKey)

Geeft een sessie-ID op basis van een geldige Web Service toegangscode.

AuthenticateByUserName(userName, password)

Geeft een sessie-ID op basis van een bestaande Yuki gebruikersnaam en wachtwoord.

Domains(sessionID)

Geeft alle domeinen die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden.

SetCurrentDomain(sessionID, domainID)

Zet het huidige domein voor de sessie.

GetCurrentDomain(sessionID)

Haalt de ID op van het huidige domein voor de sessie.