In Yuki kun je op twee manieren een periodieke factuur aanmaken:

  • vanuit een reguliere al verwerkte/verstuurde verkoopfactuur en hier aangeven dat deze factuur de basis is voor toekomstige en dus periodieke facturen (in oude en vernieuwde Verkoop)
  • vanuit een nieuwe nog te verzenden verkoopfactuur en hier aangeven dat deze factuur periodiek is (alleen in oude Verkoop).

Periodieke factuur aanmaken vanuit reguliere al verwerkte/verstuurde verkoopfactuur


Hiervoor open je de desbetreffende verwerkte/verstuurde verkoopfactuur, klik je linksboven in je scherm op de knop Bewerken (alleen in vernieuwde Verkoop) en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Periodieke factuur om de eigenschappen van de periodieke factuur vast te leggen.Periodieke factuur aanmaken vanuit nieuwe nog te verzenden verkoopfactuur


Open de oude Verkoop en klik links in je scherm op Periodieke facturen. Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop + Factuur


Voor een uitgebreide beschrijving van de in te voeren factuurgegevens en factuurregels zie artikel Aanmaken van verkoopfacturen


Klik op de knop Bewaren om de verkoopfactuur op te slaan.Nadat je de verkoopfactuur hebt bewaard, kun je bovenin je scherm klikken op de knop Periodieke factuur. Deze knop wordt alleen getoond bij facturen die als basis voor een periodieke factuur kunnen dienen. Als deze knop niet zichtbaar is dan is de desbetreffende factuur door Yuki gegenereerd. Als de knop wordt getoond dan is die factuur door een gebruiker aangemaakt.Om aan te geven dat deze verkoopfactuur de basis wordt van je periodieke facturen voor een klant klik je op de knop Periodieke factuur om de eigenschappen van de periodieke factuur vast te leggen.