Het gewicht van een verdeelsleutel bepaalt hoe de omzet en kosten van de analytische transacties 'automatisch zullen worden verdeeld over de verschillende waarden op basis van een toewijzingsregel.


Als gevolg van veranderingen in het bedrijf kan het nodig zijn om de analytische transacties vanaf een bepaalde datum over andere waarden of met een ander aandeel te verdelen.


Zodra je een nieuw gewicht van een verdeelsleutel aanmaakt, wordt er bij het bestaande 'oude' gewicht door Yuki automatisch een einddatum van dit gewicht ingevuld.


Gewichten van verdeelsleutels van de voorbeeld analytische view 'Omzet en kosten per afdeling':

 • Verdeelsleutel Huisvestingskosten (evenredige verdeling):
  Gewicht:
  • Waarde Afdeling Verkoop, Aandeel 25
  • Waarde Afdeling Inkoop, Aandeel 25
  • Waarde Afdeling Administratie, Aandeel 25
  • Waarde Afdeling Support, Aandeel 25.

 • Verdeelsleutel Personeelskosten (op basis van aantal werknemers per afdeling):
  Gewicht:
  • Waarde Afdeling Verkoop, Aandeel 6
  • Waarde Afdeling Inkoop, Aandeel 3
  • Waarde Afdeling Administratie, Aandeel 4
  • Waarde Afdeling Support, Aandeel 2.

 • Verdeelsleutel Telefoon- en internetkosten (groter aandeel van afdeling Verkoop en Support):
  Gewicht:
  • Waarde Afdeling Verkoop, Aandeel 35
  • Waarde Afdeling Inkoop, Aandeel 15
  •  Waarde Afdeling Administratie, Aandeel 15
  • Waarde Afdeling Support, Aandeel 35.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan één of meer gewichten van verdeelsleutels aanmaken.


Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden

Selecteer in het nu geopende scherm het tabblad van de analytische view waarvoor je een gewicht wilt aanmaken en klik op de knop Ga naar dashboard.

Klik in het nu geopende scherm op de tegel Verdeelsleutels. 

Klik op de omschrijving van de verdeelsleutel waarvoor je een nieuw gewicht wilt aanmaken en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuw gewicht.


Het volgende scherm wordt geopend:Startdatum (verplicht)

Geef hier aan vanaf welke datum het nieuwe gewicht van deze verdeelsleutel moet worden toegepast op de analytische transacties.


Waarde


Waarde

Selecteer de waarde waaraan de analytische transacties moeten worden toegewezen.


Aandeel

Voer hier in welk aandeel (in maximaal 9 cijfers) van de analytische transacties moet worden toegewezen aan de waarde. 

Het is niet mogelijk om decimalen in te voeren.


TIP!

Het aandeel kan worden aangegeven in percentages, in absolute aantallen (bijvoorbeeld het aantal werknemers), etc.Nadat je de gegevens van het gewicht hebt ingevoerd , klik je op de knop Toevoegen.


Maak vervolgens indien nodig nog meerdere gewichten aan.


TIP!

Je kunt ook een nieuw gewicht aanmaken door een bestaand gewicht te kopiëren, de gegevens van de kopie te wijzigen en vervolgens op te slaan als een nieuw gewicht.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verdeelsleutel of gewicht wijzigen, kopiëren of verwijderen.Voorbeeld van nieuw gewicht van verdeelsleutel Personeelskosten (op basis van aantal werknemers per afdeling)

(Per 01-11-2021 zijn er op de afdeling Verkoop en Support meer werknemers in dienst)