Een verdeelsleutel kan worden ingesteld als een output voor een toewijzingsregel. Binnen een verdeelsleutel moet je ten minste één gewicht definiëren die de analytische transacties automatisch over meerdere waarden verdeelt.


Het gewicht van een verdeelsleutel bepaalt hoe de omzet en kosten van de transacties automatisch zullen worden verdeeld over de verschillende waarden op basis van een toewijzingsegel.


Vanuit dit scherm kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant':

  • een nieuw gewicht van een verdeelsleutel aanmaken
  • een verdeelsleutel wijzigen
  • een verdeelsleutel verwijderen
  • het gewicht van een verdeelsleutel wijzigen
  • het gewicht van een verdeelsleutel kopiëren 
  • het gewicht van een verdeelsleutel verwijderen.


Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden

Klik op de omschrijving van de analytische view waarvan je een verdeelsleutel wilt bekijken en vervolgens op de tegel Verdeelsleutels.

Klik oo de naam van de verdeelsleutel of beweeg met je muis boven de regel van de desbetreffende verdeelsleutel, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Bekijken in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Nieuw gewicht van verdeelsleutel aanmaken

Om een nieuw gewicht van de verdeelsleutel aan te maken, klik je op de knop Maak gewicht van verdeelsleutel aan.


Het volgende scherm wordt geopend:Voer de startdatum en de gegevens van het gewicht in en klik vervolgens op de knop Toevoegen.


Zodra je het nieuwe gewicht van de verdeelsleutel toevoegt, wordt er bij het bestaande 'oude' gewicht door Yuki automatisch een einddatum van dit gewicht ingevuld.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Gewicht aanmaken.


Verdeelsleutel wijzigen

Om de verdeelsleutel te wijzigen, klik je op de knop Bewerken.


Het volgende scherm wordt geopend:

Wijzig de omschrijving van de verdeelsleutel en klik op de knop Bewaren.


Verdeelsleutel verwijderen

Om de verdeelsleutel te verwijderen, klik je op de knop Verwijderen.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Verwijderen om de verdeelsleutel daadwerkelijk te verwijderen uit de analytische view.


Gewicht van verdeelsleutel wijzigen

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende gewicht, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Bewerken in het dropdownmenu.Het volgende scherm wordt geopend:Wijzig de desbetreffende gegevens van het gewicht van de verdeelsleutel en klik vervolgens op de knop Bewaren.


Gewicht van verdeelsleutel kopiëren 

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende gewicht, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Kopiëren in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Voer in de kopie van het gewicht een nieuwe startdatum in, wijzig één of meer waarden en/of het aandeel daarvan of voeg nieuwe waarden met aandelen toe en klik op de knop Toevoegen.


Het nieuwe gewicht van de verdeelsleutel wordt nu aangemaakt.


Zodra je een nieuw gewicht van een verdeelsleutel aanmaakt, wordt er bij het bestaande 'oude' gewicht door Yuki automatisch een einddatum van dit gewicht ingevuld.


Gewicht van verdeelsleutel verwijderen

Beweeg met je muis boven de regel van het desbetreffende gewicht, klik op de knop met de drie puntjes en vervolgens op Verwijderen in het dropdownmenu.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Verwijderen om het gewicht van de verdeelsleutel daadwerkelijk te verwijderen.