Je kunt controleren welke versie van de Yuki Assistant app momenteel op je Smartphone is geïnstalleerd door rechtsboven in het startscherm van de Yuki Assistant app te klikken op het icoontje (radertje). In het nu geopende scherm scroll je vervolgens helemaal naar beneden om de versiegegevens te bekijken.


Software release


 • Bundel kiezen in Yuki Assistant app 


In een domein met het prijsmodel bundle pricing verschijnt er voor elke gebruiker met de rol 'Directie' een pop-up melding in het scherm zodra de einddatum van de trial bijna gepasseerd is. De gebruiker kan nu in de Yuki Assistant app de juiste bundel kiezen en hoeft dus niet meer via het internet in te loggen om vervolgens via de Yuki Store een bundel te kiezen.


Documenten aanleveren


 • Offline uploadproces is verbeterd


Zodra de Yuki Assistant app online is, worden de offline geüploade documenten/bestanden geüpload in het domein in Yuki.  Na het uploaden verschijnt er in het scherm van de Yuki Assistant een melding dat de documenten/bestanden zijn geüpload.


 • Uploadopties zijn aangepast


De opties worden nu in deze volgorde getoond in het scherm: Aanbieden aan je accountant, Direct uploaden naar het Archief en Onkostendeclaratie.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Documenten aanleveren via Yuki Assistant app.


Workspace


 • In Openstaande vragen is Zoekfunctie toegevoegd


Er kan naar een specifieke openstaande vraag worden gezocht op de persoon die de vraag heeft aangemaakt of de inhoud van de vraag.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Workspace van Yuki Assistant app.

 

Discover


 • In Monitor kan het overzicht Bezittingen en schulden worden getoond


Het overzicht 'Bezittingen en schulden', ook wel de 'balans' van je bedrijf geeft een beeld van waarin het bedrijf geïnvesteerd heeft, hoeveel vorderingen en schulden het nog heeft en wat het vermogen van het bedrijf is.

Het tonen van dit overzicht (grafiek) in de financiële monitor leg je vast bij de instellingen van de Yuki Assistant app. Er moet ten minste één grafiek worden geselecteerd. 


 • In Relaties kan relatie worden aangemaakt of bestaande relatie worden gewijzigd


Een gebruiker kan nu in de Yuki Assistant app een relatie aanmaken of de gegevens van een bestaande relatie wijzigen. 


 • In Bank zijn nieuwe Zoekfuncties toegevoegd


Er kan nu in het overzicht van de bankrekeningen worden gezocht op naam van de bankrekening en op IBAN.

In de gegevens van de bankrekening kan worden gezocht op omschrijving en bedrag. 


Daarnaast is het bij de gegevens van een bankrekening mogelijk om gebruik te maken van datumselectie.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Discover gegevens via Yuki Assistant app.


Instellingen


 • Toegangscode instellen of wijzigen verbeterd


Via de instellingen van de Yuki Assistant app kan de toegangscode nu eenvoudig worden in- of uitgeschakeld of worden gewijzigd. Daarnaast kan bij de instellingen de huidige toegangscode ook worden gereset in het geval de toegangscode is vergeten door de gebruiker.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Instellingen van Yuki Assistant app.


Opgeloste bugsInloggen via Yuki Assistant app


 • Specific users had problems login in, because of their "uncommon" emails.


Documenten aanleveren


 • After uploading a file/document, sometimes the three options: Choose from gallery, take a picture and Choose another file did not hide.


Workspace


 • On received files, when notifying someone, the notified person did not get the task with the document/file.