Software release


  • Uitstelregeling van betaling van Belastingdienst toepassen op nog te betalen btw-aangiften


Voor alle nog te betalen btw-aangiften (met status 'Afgesloten' of 'Afgesloten (historisch)' die vallen onder de uitstelregeling van betaling van de Belastingdienst kan nu automatisch een memoriaalboeking worden aangemaakt. In deze memoriaalboeking wordt het nog te betalen bedrag debet geboekt op grootboekrekening '24000 Belastingschulden btw' en credit op de nieuwe grootboekrekening '24040 Betalingsuitstel belastingschulden'.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Status van btw-aangifte in domein.


Opgeloste bugs


  • Change name from 'Mollie betaaldiensten' to Mollie, so that it can be used in all countries.
    When creating a new online payment service provider we changed the name "Mollie betaaldiensten" to "Mollie" so there is no confusion anymore no matter what language the user speaks.