Software release


 • Periode selectie in overzicht te importeren/geïmporteerde Mollie bankafschriften en facturen


In het overzicht van de te importeren en/of geïmporteerde Mollie bankafschriften en facturen kan nu een periode worden geselecteerd waarvan je de Mollie bankafschriften en facturen wilt bekijken.


 •  Mogelijkheid om via Sales Webservice (API) een PDF mee te sturen


Via de Sales Webservice (API) kan de verkoopfactuur als een PDF in een XML worden meegestuurd. Hierdoor hoeft de verkoopfactuur niet meer door Yuki te worden gegenereerd.


 • Invoer op grootboekrekening '09999 Resultaat lopend boekjaar' niet meer mogelijk


Er kan via een memoriaalboeking, import of API-koppeling niet meer worden geboekt op grootboekrekening '09999 Resultaat lopend boekjaar'. Een uitzondering hierop vormt de boeking van documenttypen 'Fiscale correctie' en 'Eindejaarscorrectie'.


 • Transacties per land groeperen op grootboekrekeningniveau


De transacties op een grootboekrekening kunnen per land (landcode van relatie) worden gegroepeerd. Hierdoor kan bijvoorbeeld bij het gebruik van maar één omzetrekening eenvoudig de omzet per land worden bekeken.


 • Yuki en de OSS-regeling


Vanaf 1 juli 2021 wordt de MOSS-regeling uitgebreid met de afstandsverkopen en treedt de OSS-regeling in werking.


De volgende zaken moeten worden geregeld in een domein wanneer een ondernemer gebruik maakt van de OSS-regeling:

 • btw-codes voor OSS-regeling instellen
 • indien van toepassing, btw-code in standaardwaarden van relaties aanpassen
 • inden van toepassing, btw-codes van desbetreffende verkoopartikelen in prijslijst(en) aanpassen
 • indien van toepassing, koppeling met factureringssoftware instellen.


Vanaf 1 juli kunnen de verwerkte OSS-transacties in het nieuwe overzicht 'OSS-rapportage' worden bekeken. De gegevens in dit overzicht kunnen worden gebruikt bij het invullen van de OSS-aangifte bij de Belastingdienst.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel OSS-regeling.


Opgeloste bugs


 • Invoice line split to more then one project, after change of the GL account the split is gone
  In the case of a document that has initially been processed on 1 GL account and then has been attached to multiple projects. It will now show a notification in the InvoiceActions.aspx that changing the GL account will undo attached projects.
 • Excluding 02700 from Unapproved new assets in QM
  Excluded 02700 from Unapproved New Assets check in the Quality Monitor.
 • Cannot book to FiscalUnity
  There was an technical issue with verifying the company that has been resolved
 • VAT returns settled is incorrect
  The quality monitor will now take VAT receivables into account after 8 weeks.
 • Low score quality monitor VAT not correct
  We have increased the grace period of this check by 6 days. The quality monitor will now take VAT documents into account that have not been submitted after 26 days.
 • When using the GL account 03200 the subject is missing out on the name
  GL accounts with placeholders for the contact related to the GL account used for the booking (e.g. shareholder Mr. Winston) are now working.
 •  Last login date is incorrectly displayed in yuki
  Last-login details now reflected correctly except for this case: user is portal / BO user and User in a domain under that portal >> user logs in and ends up in the portal >> goes to the domain via the portal >> clicks on 'log in as user'. This login is not registered.
 • VAT code in dropdown is empty
  VAT code dropdown menu in General Journal now working again.
 • Department/costcentre setting not applied in combination with YukiserviceContract
  Nmbrs payroll connection, importing payroll journals split by department or cost center did not work in domains with the Yuki Payroll Service as the settings are pre-set by the license.
 • MollieImportInvoices.aspx top 10 and calendar
  Mollie - Sync has a date selector now. This will give users a clear overview.
 • Action button in the top toolbar are not visible in DocumentList.aspx while the page is opened as a popup.
  Instead of hiding buttons, a scroll bar is added to the bottom of the pop up window.