Software release


  • Aanpassingen voor Brexit


Yuki heeft ervoor gezorgd dat in facturen afkomstig van of bestemd voor relaties in Engeland de correcte btw-code wordt gebruikt. Deze update werd op 7 januari doorgevoerd dus het advies is om facturen die begin januari in de administraties werden verwerkt even te controleren:

  • Werd een in- of verkoopfactuur tussen 1 en 7 januari verwerkt met een factuurdatum (documentdatum) in 2021 dan had je nog de mogelijkheid om deze te verwerken volgens de btw-wetgeving van 2020.
  • Verwerk je na 7 januari 2021 nog een factuur van 2020 dan zal de btw-wetgeving van 2020 worden toegepast
  • Verwerk je na 7 januari 2021 een factuur van 2021 dan zal Yuki automatisch de btw-wetgeving van 2021 toepassen.


  • Financiële import van lopende én afgesloten boekjaren


Het is nu mogelijk om een gecombineerde import uit te voeren van historische en tussentijdse cijfers. Hiervoor kun je audtifiles gebruiken van zowel een lopend of afgesloten boekjaar (of meerdere boekjaren) die je vanuit andere softwareprogramma's hebt geïmporteerd in Yuki. Op dit moment kun je deze auditfiles importeren vanuit Exact, Unit4, Twinfield, Afas en Accountview.


Voor een uitgebreide beschrijving van de financiële import zie artikel Tussentijdse cijfers importeren of Historische cijfers importeren.