Een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan na het aanmaken van gebruikers (medewerkers) en domeinen in het portaal een gebruiker in één keer toewijzen als BO verantwoordelijke, BO backup, BO controller of BO account manager aan een aantal domeinen.


Aan elk Yuki domein kunnen de volgende personen worden toegewezen:

  • BO verantwoordelijke: verantwoordelijk voor alle administraties binnen het domein.
  • BO back-up: indien de BO verantwoordelijke afwezig is.
  • BO controller: controleert alle werkzaamheden in het domein
  • BO account manager: verantwoordelijke sales persoon van het domein (dit veld is informatief en heeft geen directe functie in de workflow). 


TIP!

De BO controller op domeinniveau is ook de persoon die nadat een boekjaar/periode van een administratie is geblokkeerd (backoffice medewerkers kunnen geen boekingen meer doen) alsnog boekingen kan verwerken en aanpassen en de nodige werkzaamheden voor het jaarwerk kan uitvoeren.


In het accountant portaal klik je op Beheer en vervolgens op Domeinen

Selecteer in het nu geopende scherm de weergave Werknemers.


Het volgende scherm wordt geopend:Doorloop de volgende stappen om een gebruiker in één keer (in bulk) toe te wijzen als BO verantwoordelijke, BO back-up, BO controller of BO account manager aan een aantal domeinen:

  • Selecteer de domeinen waaraan je de gebruiker in één keer wilt toewijzen


  • Klik vervolgens op Verantwoordelijke, Back-up, Controller of BO account manager.
  • Selecteer in de nu geopende lijst de gebruiker die je wilt toewijzen.


  • Klik vervolgens op de knop Toewijzen.

    De volgende melding verschijnt in je scherm:


De gebruiker 'Yuki Backofficer' is in dit voorbeeld nu toegewezen als BO verantwoordelijke aan de hieronder geselecteerde domeinen.TIP!

Om een gebruiker in een domein te verwijderen als verantwoordelijke, back-up, controller of BO account manager klik je op de naam van het desbetreffende domein. In het nu geopende scherm klik je op de knop Bewerken achter Domein en selecteer je Geen of een andere gebruiker bij de desbetreffende backoffice rol.