Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' kan d.m.v. de webservice API-sleutel de (toegangs)rechten tot webservices in het portaal instellen.


Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' of 'Directie' kan d.m.v. de webservice API-sleutel de (toegangs)rechten tot webservices in het domein en/of de administratie(s) instellen


Voor een uitgebreide beschrijving van het instellen van de webservice API-sleutel zie artikel Webservices in domein en/of administratie instellen.


De (toegangs)rechten tot webservices in een domein of administratie zijn leidend en 'overrulen' dus de (toegangs)rechten tot webservices zoals deze zijn ingesteld op portaalniveau.


API-sleutel in het portaal

In het backoffice portaal klik je rechtsboven in je scherm op het icoon Instellingen. Klik vervolgens in het nu geopende scherm op Webservices.


Het volgende scherm wordt geopend:In het nu geopende scherm zie je alle gegenereerde webservice API-sleutels op portaalniveau. In de kolom Rechten zie je de huidige verleende toegangsrechten tot één of meer webservices.


API-sleutel en administratie-ID in het domein

De API-sleutel en de administratie-ID kun je op verschillende plaatsen in Yuki bekijken:

  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Webservices
  • Beweeg met je muis boven het icoon Start in de navigatiebalk, klik op de tegel Mijn domein en vervolgens op de naam van de administratie. Klik in het nu geopende scherm op Webservices.


    In het nu geopende scherm zie je alle gegenereerde webservice API-sleutels en administratie-ID(s) op domein- en/of administratieniveau.


    In de kolom Rechten zie je de huidige verleende toegangsrechten tot één of meer webservices.