De Rabobank biedt de mogelijkheid om via hun internet portaal de creditcard- en bankafschriften (transacties) van een bepaalde periode te exporteren (of downloaden) en op te slaan in een exportbestand. Dat elektronische exportbestand kun je weer uploaden naar Yuki.


Controleer voordat je de banktransacties exporteert tot en met welke datum je dat gedaan hebt. Je kunt dat zien in de laatste kolom van het overzicht van alle bankrekeningen in Yuki. Indien een bankrekening nog niet bestaat zal deze automatisch worden aangemaakt. Je moet dan alleen nog aangeven in welke administratie die thuis hoort.


Je Rabobank banktransacties moet je in Yuki aanleveren in MT940 Structured formaat. 

Daarnaast kunnen je Rabobank banktransacties ook worden aangeleverd in CSV formaat. Het MT940 Structured formaat heeft echter de voorkeur. 


Je creditcardtransacties van de Business Card moet je in Yuki aanleveren in CSV formaat.


LET OP!

Voor een correcte import van de creditcardtransacties is het belangrijk dat bij de creditcardrekening in de administratie in Yuki de vier laatste cijfers van het creditcardnummer zijn ingevoerd. 


Al je banktransacties kunnen ook volledig automatisch worden gedownload en vervolgens worden geüpload in je online boekhouding d.m.v. de Rabobank boekhoudkoppeling.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Rabobank boekhoudkoppeling.


Rabobank bankbestand downloaden

Hieronder wordt beschreven op welke manier je een bankbestand van de Rabobank kunt downloaden voor je zakelijke rekening:

  • Je logt in op Internetbankieren bij de Rabobank (https://bankieren.rabobank.nl/klanten/bedrijven/internetbankieren/betalensparen/rekeningoverzicht/downloaden_transacties/?)


  • Klik op 'Betalen en sparen' en klik vervolgens direct op 'Downloaden transacties'
  • Kies het downloadformaat 'MT940 Structured (.swi)' of 'CSV (.csv)
  • Selecteer één of meer zakelijke bankrekeningen
  • Download de transacties vanaf de datum van de laatste download (maximaal 3 maanden terug) óf selecteer de maand waarvan je de transacties wilt downloaden óf voer de begin- en de einddatum in van de periode waarover je de transacties wilt downloaden (maximaal 3 opéénvolgende maanden)
  • Geef een herkenbare bestandsnaam mee zoals de 'van-tot-datum', 'maand' of 'nummer'
  • Klik op de knop 'Bestand downloaden'
  • Je kunt het bestand nu opslaan.
    Bij de meeste browsers wordt het bestand in de map 'Download' opgeslagen.


Wij adviseren je om het bankbestand niet te openen voordat je het upload in je administratie in Yuki of als bijlage per e-mail verstuurt naar 'je domeinnaam@yukiworks.nl'. 


Door het controlegetal zie je of je hetzelfde bestand in Yuki importeert.


Het elektronisch bankbestand zal automatisch in je administratie worden verwerkt.