Een MT940 bestand (MT=Message Type) of (SWIFT)-MT940 bestand, is een bestandsformaat om financiële banktransacties te exporteren. Het is bekend als de "Customer Statement Message" en volgt een specifieke opmaak. Hoewel een globale indeling wordt gebruikt om het MT940 bestand te definiëren is de uiteindelijke implementatie ervan per bank verschillend. 

De meeste banken bieden een export aan van de banktransacties in MT940 formaat via telebankieren. De boekhoudpakketten kunnen deze file dan inlezen als elektronisch bankafschrift.


Indeling en structuur MT940

Het MT940 bestand is een tekstbestand dat bestaat uit meerdere tekstregels. Deze tekstregels beschrijven de records die in het bestand staan beschreven. Hierbij gelden de volgende regels:

  • Elk record dient te worden voorafgegaan door een TAG (:XX:)
  • Een bestand kan één of meer berichten omvatten
  • Een bericht omvat één rekening
  • Een bericht kan meerdere :61: en :86: records omvatten.


Records


Sectie        
Omschrijving
:20:Transactie referentie
:25:Rekeningnummer
:28:, :28C:Afschrift informatie
:60F:, :60M:Beginsaldo
:61:Transactie/mutatiegegevens
:86:Omschrijving
:62F:, :62M:Eindsaldo