Standaard Yuki bankformaat (import)

Gewijzigd op Wed, 25 Oct 2023 om 09:45 AM

Als je niet beschikt over een origineel bestand van de bank om je historische transacties te importeren kun je gebruik maken van het standaard Yuki bankformaat voor het importeren van banktransacties. Dat bestand kun je zelf eenvoudig aanmaken met Excel. Een voorbeeld in Excel kun je vinden in de bijlage.


LET OP!

Het standaard Yuki bankformaat is niet bruikbaar voor het importeren van transacties van online betalingsproviders.


Het Yuki importformaat heeft de volgende kolommen:

 • IBAN (bankrekening- of creditcardnummer): Mag ook nog verkorte bankrekening zijn.

  LET OP!
  Verwijder alle punten, streepjes, spaties etc uit het bankrekeningnummer.

 • Valuta: De valuta van de rekening. EUR voor euro's, USD voor US dollars etc.
 • Afschrift: Afschriftnummer, wordt getoond indien bekend maar mag ook leeg zijn.
 • Datum: Datum voor de boeking (notatie: dd-mm-jjjj).
 • Rentedatum: Datum waarop de transactie rentedragend was. Indien niet bekend, gelijk maken aan boekdatum. Mag niet leeg zijn (notatie: dd-mm-jjjj). 
 • Tegenrekening: Bankrekening van de tegenpartij. Bevordert sterk de automatische herkenning maar mag ook leeg zijn.
 • Naam tegenrekening: Naam van de tegenpartij. Bevordert sterk de automatische herkenning maar mag ook leeg zijn.
 • Omschrijving: Vrije tekst voor omschrijving van transactie. Indien bekend hier factuurnummers, betalingskenmerk, naam van tegenpartij etc vermelden.
 • Bedrag: Bedrag van de transactie in de valuta van de rekening. Positief is BIJ, negatief is AF. Decimalen scheiden door een komma, geen duizendtallen gebruiken.


De kolommen dienen de juiste kolomtitels te hebben (op de eerste regel van het werkblad). Gebruik de exacte titels zoals de dik gedrukte kolomtitels hierboven. Het Excelsheet moet je bewaren als CSV-bestand. Zorg ervoor dat de kolommen gescheiden worden door een puntkomma (;).


TIP!

Je kunt dit CSV-bestand ook gebruiken voor het importeren van journaalposten, kas of diverse posten.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren