Facturen incasseren via SEPA incassobestand

Gewijzigd op Mon, 15 May 2023 om 05:00 PM

Tot 1 augustus 2014 kon je verzamelbetalingen aanleveren in het zogenaamde CLIEOP-formaat. CLIEOP is onder SEPA vervangen door het PAIN formaat. De meeste banken kunnen de PAIN -bestanden verwerken en 'spreken over SEPA bestand. Het voordeel van het SEPA formaat is dat je nu ook EURO-betalingen binnen Europa via hetzelfde bestand kunt aanleveren.

Een SEPA bestand bevat één of meer groepen posten die bestaan uit zakelijke betalingen of incasso-opdrachten van dezelfde opdrachtgever. Bij zakelijke betalingen hebben alle posten in de groep hetzelfde rekeningnummer van de betaler, bij incasso-opdrachten hebben ze hetzelfde rekeningnummer van de begunstigde. Zakelijke incasso's bevatten debiteurenbetalingen.


Na het invoeren van het SEPA incassant ID en het aanmaken van de SEPA incasso machtigingen in Yuki doorloop je de volgende stappen om je verkoopfacturen via een SEPA incassobestand te incasseren:

 • aanmaken van een Concept SEPA incassobestand
 • definitief maken van SEPA incassobestand (boeking onverdicht en verdicht incassobestand)
 • versturen van SEPA incassobestand naar de bank.


Een gebruiker met de rol 'Financiële administratie', 'Externe accountant', 'Procuratie' of 'Directie' kan een Concept SEPA incassobestand aanmaken, wijzigen, verwijderen of definitief maken en versturen naar de bank.


Een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein kan alleen Concept SEPA incassobestanden aanmaken en wijzigen.


Concept SEPA incassobestand aanmaken

Om een Concept SEPA incassobestand aan te maken doorloop je de volgende stappen:

 • Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens op Incasseren. Het overzicht Nog te incasseren wordt geopend:


  TIP!
  In een SEPA incassobestand kunnen alleen te incasseren facturen van één type machtiging worden opgenomen.

 • Controleer bij het type Geen machtigingen of er nog facturen zijn die je wilt gaan incasseren. Zo ja, maak één of meer nieuwe machtigingen aan of zorg ervoor dat de gegevens van de machtiging(en) compleet zijn.


 • Zet, indien nodig, één of meer verkoopfacturen in behandeling door op de knop Markeer de geselecteerde facturen als te behandelen te klikken. De facturen verdwijnt uit dit overzicht. Deze facturen kunnen via het overzicht 'In behandeling' worden bekeken en 'behandeld'.

 • Selecteer de posten die je wilt gaan incasseren.


  Rechtsboven in het scherm zie je de incasso transactielimiet (inden vastgelegd bij de bankrekening) en het totaalbedrag van de geselecteerde te incasseren facturen in het incassobestand.

  LET OP!
  Het totaalbedrag van het incassobestand wordt rood zodra dit bedrag de incasso transactielimiet overschrijdt.

 • Selecteer de bankrekening ten gunste waarvan geïncasseerd moet worden.

  TIP!
  Het incassant ID moet bij deze bankrekening zijn ingevoerd.

 • Klik op de knop SEPA.

  Er wordt een Concept SEPA incassobestand aangemaakt. De geselecteerde facturen verdwijnen uit het overzicht 'Nog te incasseren' en komen in het overzicht 'Onderweg' terecht.


  LET OP!
  De incasso transactielimiet (van de geselecteerde bankrekening) is rood wanneer deze is overschreden door het totaalbedrag van de te incasseren facturen in SEPA incassobestand.

  Je ziet het totaalbedrag van de incasso's in het SEPA bestand in het midden onderin het scherm. Als je verschillende uitvoeringsdata (zie hieronder uitleg veld 'Uitvoeren op') gebruikt krijg je per datum (batch) te zien hoeveel er die dag wordt geïncasseerd.

  TIP!
  Gebruik het dropdownmenu om te filteren op verkoopfacturen waarvan nog gegevens ontbreken (geel bolletje) of verkoopfacturen die zijn goedgekeurd voor incasso (groen bolletje).

 • Voer de datum in waarop het SEPA incassobestand verwerkt moet worden.

 • Klik op > voor een incasso om deze te bewerken (aanvullen ontbrekende gegevens of corrigeren incorrecte gegevens): 

  • Bankrekening, IBAN en BIC code
  • Uitvoeren op: hiermee kun je incasso's agenderen voor betaling in de toekomst. 
  • Betalingskenmerk: het factuurnummer.
  • Betalingsomschrijving: de omschrijving van de incasso machtiging.
  • Incassomachtiging: het referentienummer van de incasso machtiging.


Kolommen in SEPA incassobestand

In een SEPA incassobestand worden de volgende kolommen getoond:

 • Groen of geel bolletje: groen als incasso gereed is voor verzending, geel als de gegevens nog niet volledig zijn.

  TIP!
  Het overzicht kan bovenin het scherm ook worden gefilterd op Invoer niet volledig of Goedgekeurd.
   
 • Vervaldatum: datum waarop de te incasseren post moet zijn voldaan. 
 • Administratie: administratie waarin de incasso van het document wordt verwerkt.
 • Incassering van: naam van de betaler.
 • Document: omschrijving van document waarvoor de incasso is bedoeld. Klik op de link om het document te openen.
 • Bedrag: dit is het bedrag dat nog openstaat op de factuur. 
 • IBAN: het bankrekeningnummer van de betaler. Controleer dit nummer goed voordat de incasso wordt verzonden.
 • BIC Code: deze code wordt automatisch ingevuld door Yuki (verplicht bij betalingen uit het buitenland)
 • Incasso machtiging: referentienummer van de incasso machtiging.
 • Type: de status van de incasso machtiging 'OOFF' (eenmalig) of 'RCUR' (doorlopend).
 • BK: betalingskorting is van toepassing op de factuur, de uitvoerdatum ligt voor de vervaldatum. 
 • Knop Verwijderen: incasso wordt uit het incassobestand verwijderd en weer teruggezet in de lijst 'Nog te incasseren'.


De eerstvolgende keer dat je gebruik maakt van de Incasso functionaliteit kun je direct een al eerder aangemaakt concept SEPA incassobestand openen door te klikken op de onderstaande melding in je scherm:


SEPA incassobestand definitief maken

Wanneer alle bankrekeningen zijn gevalideerd én alle invoer van de incasso's compleet is, is het Concept SEPA incassobestand klaar voor verwerking.Je hebt nu drie mogelijkheden: 

 • Definitief maken: Om het Concept SEPA bestand definitief te maken klik je op de knop Maak definitief. Hierdoor worden de incassomachtigingen daadwerkelijk aan de te incasseren verkoopfacturen gekoppeld.
  De volgende melding verschijnt in je scherm:


 • Klik op de knop Download om het incassobestand te bewaren op je computer (meestal in directory 'Downloads').
  Daarna wordt het definitieve SEPA incassobestand automatisch geopend:


  Je kunt ook op elk gewenst moment een definitief SEPA incassobestand downloaden door in een geopend incassobestand te klikken op de knop Download SEPA incassobestand.

  Voor het bekijken van een overzicht van alle aangemaakte concept en definitieve incassobestanden klik je in een geopend incassobestand op de knop Historie. Je kunt natuurlijk ook het overzicht 'Incasso historie' openen.

 • Als concept bewaren: Om de gegevens van het Concept SEPA bestand daadwerkelijk als een concept te bewaren klik je op de knop Bewaren. Je kunt de posten in het incassobestand dan nog wijzigen of verwijderen.
 • Verwijderen: Om het Concept SEPA bestand definitief te verwijderen klik je op de knop Verwijderen. Alle te incasseren posten worden weer in het overzicht 'Nog te incasseren' teruggezet.


TIP!

De meeste banken accepteren alleen incassobestanden met uitvoeringsdatums die niet ouder zijn dan vijf dagen en niet nieuwer dan dertig dagen. Let hierop bij het definitief maken van het SEPA betaalbestand.


Boeking definitief SEPA incassobestand 

Indien bij je bankrekening in Yuki de optie Verdicht incassobestand is geactiveerd wordt er van het definitieve SEPA incassobestand automatisch een memoriaalboeking aangemaakt.

Is deze optie niet geactiveerd (dus onverdicht betaalbestand) dan wordt er alleen een memoriaalboeking aangemaakt als er één of meer facturen met betalingskorting aanwezig zijn. 


Door te klikken op de memoriaalboeking in het definitieve incassobestand kun je de memoriaalboeking bekijken.


Verdicht incassobestand

Wordt er gebruik gemaakt van een verdicht incassobestand (één regel voor incasso van alle facturen) dan zal Yuki een memoriaalboeking aanmaken om deze regel te boeken op grootboekrekening '23000 Betalingen onderweg'. Alle openstaande bedragen (facturen) worden aangemerkt als 'Geïncasseerd' en staan dus niet meer in het overzicht 'Onderweg'.

Na de verwerking van het incassobestand door de bank moet het geüploade bankbestand (met één regel) in Yuki gematcht worden met de regel op grootboekrekening '23000 Betalingen onderweg'.


TIP!

Voor elke uitvoerdatum (batch) in het definitieve SEPA incassobestand wordt een aparte regel aangemaakt.Onverdicht incassobestand

Maak je gebruik van een onverdicht incassobestand (één regel per incasso) dan zal Yuki geen memoriaalboeking aanmaken. Alle te incasseren bedragen (facturen) blijven open staan. De facturen staan nog steeds in het overzicht 'Onderweg'.

Na verwerking van het incassobestand door de bank moet het geüploade bankbestand (met incasso's) in Yuki gematcht worden met de openstaande facturen.


TIP!

Wanneer de bankrekening in Yuki' op 'Verdicht' wordt gezet verschijnt in alle onverdichte definitieve incassobestanden de knop Maak een memoriaalboeking aan om de facturen af te boeken.SEPA incassobestand naar bank versturen

Nadat je het SEPA bestand definitief hebt gemaakt (en tijdelijk hebt opgeslagen op je computer) moet je het nog 'versturen' naar je bank en het daar ook autoriseren.


TIP!

Er zitten in Yuki twee werkdagen tussen de aanleverdatum (verwerkingsdatum) en de uitvoerdatum (incassodatum) bij algemene of bedrijfsmachtigingen ongeacht of de machtiging al eerder is gebruikt.

De uitvoerdatum kan indien gewenst handmatig in het SEPA incassobestand worden gewijzigd.


De meeste banken hebben in hun Internetbankieren website een functie om het bestand te 'Uploaden'. Nadat je het incassobestand hebt geüpload, wordt door de bank bekeken of het verwerkt kan worden. Als alles goed gaat krijg je de vraag om met een code of wachtwoord de definitieve verwerking door de bank goed te keuren.


Lukt het om de een of andere reden niet om het bestand te laten verwerken door de bank dan kun je het overzicht met de aangemaakte concept en definitieve incassobestanden ('Historie') openen. Verwijder hier het SEPA incassobestand zodat de facturen weer teruggezet worden in de lijst 'Nog te incasseren'. 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren