In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle nog te incasseren verkoopfacturen. Deze verkoopfacturen hebben een geldige incassomachtiging.

Nadat je hebt gecontroleerd of het SEPA incassant ID bij je bankrekening is ingevoerd én je alle SEPA incasso machtigingen in Yuki hebt aangemaakt kan je alle facturen incasseren via een SEPA incassobestand.

Alle facturen waarvoor nog uitzoek- of navraagwerk moet worden gedaan kunnen 'in behandeling' worden gezet.


Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk, klik op Incasseren en vervolgens in het nu geopende scherm op Nog te incasseren.


Het volgende scherm wordt geopend:Het bovenstaande overzicht van nog te incasseren facturen kan gefilterd worden weergegeven op het type schema: 

 • alle machtigingen bedrijven
 • alle machtigingen algemeen
 • geen machtigingen: verkoopfacturen die geen of een ongeldige incassomachtiging hebben.


In dit scherm kun je de volgende knoppen of dropdownmenu's gebruiken:

 1. Maak hier een keuze waarop je de facturen wilt filteren: Onderwerp, Bedrag, Relatie, Factuurnummer, Artikel, Tag, Project of Maximum bedrag.
  Voer vervolgens het feitelijke selectiecriterium in.
  Door op de knop Zoek te klikken wordt het filter op de lijst toegepast.
 2. Selecteer hier de periode waarvan je de te incasseren facturen wilt bekijken.
 3. Wissel tussen het wel of niet tonen van een schermvoorbeeld van de geselecteerde verkoopfactuur.
 4. Maak een concept SEPA incassobestand aan van de geselecteerde facturen. Alle facturen verdwijnen uit deze lijst en komen terecht in het overzicht 'Onderweg'.
 5. Zet de geselecteerde facturen in behandeling. Deze facturen verdwijnen uit dit overzicht en komen in het overzicht 'In behandeling' terecht.
 6. Selecteer het overzicht van de te incasseren facturen van de juiste administratie.
 7. Pas de getoonde kolommen in dit overzicht aan (o.a. kolommen 'Ontvangen' of 'Te ontvangen')
 8. Download het getoonde overzicht als een CSV-bestand (Excel).