In Yuki worden aangeleverde documenten zoveel mogelijk automatisch verwerkt. Behalve gescande documenten kunnen bijvoorbeeld ook PDF, Office bestanden en UBL/XML facturen automatisch verwerkt worden.

De automatische documentverwerking gebeurt in het proces wat Intelligent Document Recognition (IDR) genoemd wordt. Dit proces kan documenten classificeren, indexeren, verwerken en valideren. Deze intelligentie vormt de basis voor YUKI RA oftewel YUKI Robotic Accounting. 


Om de herkenning van documenten nog verder te verbeteren kan er echter tevens gebruik worden gemaakt van OCR in Yuki. OCR staat voor Optical Character Recognition of in het Nederlands, optische tekenherkenning (het uitlezen van tekst uit een afbeelding).


Op basis van deze herkende gegevens wordt onder andere de documentsoort en de relatie van een document bepaald. Dit levert niet altijd het gewenste resultaat op. Om de automatische verwerkingsgraad nog verder te verbeteren is het mogelijk om in een domein lokale OCR herkenningsregels aan te maken. 


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Directie', Financiele administratie' of 'Externe accountant' kan de OCR herkenningsregels bekijken.


OCR herkenningsregels bekijken

Bekijk alle aangemaakte lokale OCR herkenningsregels in een domein door de volgende stappen te doorlopen:

  • Klik op het icoon Archief in de navigatiebalk en klik vervolgens op OCR herkenningsregels.
    OF
  • Klik in het boekingsscherm van een document op OCR herkenningsregels


    Het volgende scherm wordt geopend:


In de kolom Nauwkeurigheid wordt het percentage van documenten getoond waarvan de relatie door de desbetreffende OCR herkenningsregel correct is herkend.

Door met je muis boven het percentage te bewegen zal er een pop-up verschijnen die meer details over de nauwkeurigheid bevat.


Alle kolommen in het overzicht, behalve 'Project', 'Nauwkeurigheid relatie herkenning' en 'Doorkunnen aflopend of oplopend worden gesorteerd. Alleen de criteria velden die in de OCR herkenningsregel zijn ingevuld worden in dit overzicht als kolom getoond.


Door te klikken op > voor een OCR herkenningsregel kun je alle Matches van de herkenningsregel bekijken.Onder Matches staan alle documenten waarvan de gegevens voldoen aan de criteria in de desbetreffende OCR herkenningsregel.


De knoppen Bewerken en Verwijderen om een bestaande herkenningsregel te wijzigen of te verwijderen zijn alleen beschikbaar voor een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein.