Zijn er in je domein gebruikers met een rol aanwezig of heb je werknemers aangemaakt dan kun je bij elk document in Yuki gebruik maken van verschillende soorten taken. Een taak is een actie, vraag of opdracht voor een gebruiker binnen Yuki. Met taken kun je kleine werkprocessen (eenvoudig workflow systeem) binnen je bedrijf opzetten. Maak taken aan voor medewerkers bijvoorbeeld het aanmaken van een bestelling. 


In Yuki kun je een overzicht bekijken van alle aangemaakte taaksoorten.


Alle vastgelegde instellingen zoals o.a. de taaksoorten zijn op één plaats in je domein samengebracht en gecategoriseerd. 


Open de instellingen van je domein door in de navigatiebalk te klikken op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Taaksoort.


LET OP!

In een domein met de bundel Small, Medium, Large of Unlimited is de agenda beschikbaar en kan het overzicht van alle aangemaakte taaksoorten ook worden geopend door met je muis boven het icoon Agenda in de navigatiebalk te bewegen en vervolgens te klikken op Taaksoorten.


Het volgende scherm wordt geopend:Standaard levert Yuki twee taaksoorten: Taak en Vrijgeven voor betaling. De taaksoort 'Vrijgeven voor betaling' is als enige taaksoort direct gekoppeld aan de betaallijst.

  

Je kunt zelf nieuwe taaksoorten aanmaken. Taaksoorten die Yuki zelf gebruikt zijn onder andere:

 • Urenregistratie
 • Bug reports
 • Supportvraag
 • Bestellen
 • Gespreksnotitie.


Om een nieuwe taaksoort aan te maken, klik je op de knop Nieuwe taaksoort.

Bij het aanmaken van de taaksoorten wordt het gedrag van de taken bepaald.


Voor een uitgebreide beschrijving van het aanmaken van nieuwe taaksoorten zie artikel Nieuwe taaksoort aanmaken.


Voorbeeld taaksoort BestellenVoorbeeld taak stap 1 Goedkeuring (van bestelling)

Hieronder staat een voorbeeld van een taak die moet worden goedgekeurd door de aangegeven werknemer, in dit voorbeeld de werknemer Yuki Financiële administratie.Klik op > voor de taak met de status Open. Het volgende scherm wordt geopend: 1. Goedkeuren van de taak waardoor deze wordt doorgezet naar degene die verantwoordelijk is voor de stap Realisatie
 2. Afkeuren van de taak waardoor deze wordt teruggezet naar degene die de taak heeft aangemaakt
 3. Meer informatie nodig waardoor de taak wordt teruggezet naar degene die de taak heeft aangemaakt
 4. Koppel deze taak als deeltaak aan een andere taak
 5. Maak een deeltaak aan voor deze taak
 6. Maak een werkopdracht (urenregistratie) aan voor deze taak.

Voorbeeld taak stap 2 Realisatie

Hieronder staat een voorbeeld van een taak die moet worden gerealiseerd door de aangegeven werknemer, in dit voorbeeld de werknemer Yuki Inkoop.Klik op > voor de taak met de status Goedgekeurd. Het volgende scherm wordt geopend: 1. Terugsturen van de taak naar de stap Goedkeuring
 2. Klaar waardoor de taak wordt doorgezet naar de stap Goedkeuring van realisatie
 3. Koppel deze taak als deeltaak aan een andere taak
 4. Maak een deeltaak aan voor deze taak
 5. Maak een werkopdracht (urenregistratie) aan voor deze taak.

Voorbeeld taak stap 3 Goedkeuring van realisatie

Hieronder staat een voorbeeld van een taak waarvan de realisatie moet worden goedgekeurd door de aangegeven werknemer, in dit voorbeeld de werknemer Yuki Directie.Klik op > voor de taak met de status Gerealiseerd. Het volgende scherm wordt geopend: 1. Realisatie van de taak wordt goedgekeurd
 2. Realisatie van de taak wordt afgekeurd waardoor de taak wordt teruggezet naar de stap Realisatie
 3. Koppel deze taak als deeltaak aan een andere taak
 4. Maak een deeltaak aan voor deze taak
 5. Maak een werkopdracht (urenregistratie) aan voor deze taak.


Voorbeeld afgehandelde taak

Hieronder staat een voorbeeld van een taak die alle stappen heeft doorlopen en daardoor is afgehandeld. In dit voorbeeld kan de werknemer Yuki Inkoop de afgehandelde taak bekijken door in het dropdownmenu de optie Afgehandelde taken te selecteren. Klik op > voor de taak met de status Afgehandeld. Het volgende scherm wordt geopend: