De transacties van memoriaalboekingen kun je in Yuki koppelen aan een project:

  • vanuit de geopende grootboekkaart
  • vanuit een geopend document. 


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan een memoriaalboeking aan een project koppelen


Memoriaalboeking koppelen aan project

Om de transacties van een memoriaalboeking te koppelen aan een project doorloop je de volgende stappen:

  • Open de grootboekkaart van de desbetreffende post in de memoriaalboeking.


  • Klik achter de desbetreffende transactie op het potloodje en selecteer in het nu geopende actiemenu de optie Project aanpassen.


  • Klik In het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld Project om deze transactie aan een project te koppelen.


  • Klik op de knop Bevestigen waardoor de transactie aan het project wordt gekoppeld.


Wanneer je in het veld Project een naam invoert wordt het project direct aangemaakt (als het project nog niet bestaat). Dit nieuwe project is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het project instellen.


Gekoppelde memoriaalboeking in project bekijken

Je vindt de gekoppelde transacties van de memoriaalboeking in het project terug in het overzicht Bezittingen en schulden, onder Koppelingen én het Totaaloverzicht.


Bezittingen en schuldenKoppelingen (Document(en))Totaaloverzicht