Het is mogelijk om de kosten of omzet te verplaatsen naar een voorgaande of een volgende periode. Dit is mogelijk vanuit een geopende factuur of de desbetreffende kosten- of omzetrekening.


De functie 'Factuurbewerkingen' is beschikbaar voor een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiele administratie' of 'Externe accountant'


Een factuur kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden bewerkt of gewijzigd:

  • Klik in een geopende factuur  op de knop Factuurbewerkingen
  • Klik op het potloodje achter de factuurregel vanuit de grootboekrekening.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op één van de volgende opties:

  • Kosten/omzet naar voorgaand jaar verplaatsen
  • Kosten/omzet naar volgend jaar verplaatsen
  • Kosten/omzet naar voorgaande maand verplaatsen
  • Kosten/omzet naar volgende maand verplaatsen


Het scherm 'Details boeking' wordt nu automatisch geopend en de journaalpost van de factuur wordt gewijzigd.


Voorbeeld kosten verplaatsen naar volgend jaarOp de grootboekkaart zie je nu dat de factuurdatum is gewijzigd, daarnaast staat er achter het potloodje nu een icoon om aan te geven dat in deze factuur een factuurbewerking heeft plaatsgevonden.