Indien tijdens de controle van een grootboekrekening blijkt dat de factuur onjuist is geboekt is het mogelijk om de grootboekrekening van een factuur te wijzigen. Dit is mogelijk vanuit een geopende factuur of de desbetreffende kosten- of omzetrekening.


De functie 'Factuurbewerkingen' is beschikbaar voor een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiele administratie' of 'Externe accountant'.


Een factuur kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden bewerkt of gewijzigd:

  • Klik in een geopende factuur  op de knop Factuurbewerkingen
  • Klik op het potloodje achter de factuurregel vanuit de grootboekrekening.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de optie Grootboekrekening wijzigen. Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer een andere grootboekrekening en klik op de knop Bewaren. De bestaande rekening wordt vervangen door de nieuwe. Er wordt dus geen correctiejournaalpost aangemaakt.