Het boekjaar beslaat over het algemeen 12 maanden die gelijk lopen met het kalenderjaar (vanaf 1 januari tot en met 31 december). 


Het is mogelijk dat het boekjaar wel 12 maanden duurt, maar niet gelijk loopt met het kalenderjaar. Dit komt o.a. voor bij seizoensbedrijven waarvan de productie-cyclus over de jaargrens heen loopt. 


Bij het starten van een onderneming als rechtspersoon gedurende het kalenderjaar kan er daarom gekozen worden een gebroken boekjaar.

Je kunt in de oprichtingsakte van de onderneming laten vastleggen dat het eerste boekjaar een gebroken boekjaar is en bijvoorbeeld loopt van 01-07-2017 t/m 30-06-2018. 


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein kan een gebroken boekjaar voor een administratie instellen.


Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm op > voor de desbetreffende administratie waarvoor je een gebroken boekjaar wilt instellen.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik linksboven in het nu geopende scherm op de knop Bewerken om het gebroken boekjaar op het tabblad Administratie in te voeren.


In onderstaande beschrijving wordt een gebroken boekjaar ingesteld dat loopt van 01-07-2017 t/m 30-06-2018.Onder Boekjaar stel je het volgende in:

  • Bij Loopt het  boekjaar van je administratie van januari tot en met december? selecteer je Nee.
  • Bij Vanaf welke fiscale datum wil je dat Yuki start met jouw boekhouden? geef je aan op welke datum (01-07-2017) het gebroken boekjaar begint.
  • Klik op de knop Bewaren bovenin je scherm.


Open de desbetreffende administratie en klik vervolgens weer op het tabblad Administratie.

Klik in het nu geopende scherm op Geavanceerde instellingen. Het volgende scherm wordt geopend:Het gebroken boekjaar dat loopt van 01-07-2017 tot/m 30-06-2018 is nu correct in de administratie ingesteld.


Om de einddatum van de één van de boekjaren te wijzigen, klik je op de knop + en selecteer je vervolgens het desbetreffende boekjaar en de gewenste einddatum.