Het boekjaar beslaat over het algemeen 12 maanden die gelijk lopen met het kalenderjaar (vanaf 1 januari tot en met 31 december). 


Bij het starten van een onderneming als rechtspersoon gedurende het kalenderjaar kan er echter gekozen worden een verlengd boekjaar.

Je kunt in de oprichtingsakte van de onderneming laten vastleggen dat het eerste boekjaar een verlengd boekjaar is en doorloopt tot 31 december van het daaropvolgende jaar, bijvoorbeeld van 01-10-2017 t/m 31-12-2018.


LET OP!

  • Een verlengd boekjaar moet worden aangevraagd bij en goedgekeurd worden door de Belastingdienst
  • Een verlengd boekjaar moet korter zijn dan 24 maanden (maximaal 24 maanden min 1 kalenderdag).


TIP!

Bij rapportages van een verlengd boekjaar kun je zelf de datum vanaf tot en met ingeven.


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein kan een verlengd boekjaar voor een administratie instellen.


Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm op > voor de desbetreffende administratie waarvoor je een verlengd boekjaar wilt instellen.Klik in het nu geopende scherm op de knop Bewerken om het verlengde boekjaar op het tabblad Administratie in te voeren.


In onderstaande beschrijving wordt een verlengd boekjaar ingesteld dat loopt van 01-10-2017 t/m 31-12-2018.Onder Boekjaar stel je het volgende in:

  • Bij Loopt het  boekjaar van je administratie van januari tot en met december? selecteer je Nee.
  • Bij Vanaf welke fiscale datum wil je dat Yuki start met jouw boekhouden? geef je aan op welke datum (01-10-2017) het verlengde boekjaar begint.
  • Klik vervolgens op de knop Bewaren bovenin je scherm.


Open de desbetreffende administratie en klik vervolgens weer op het tabblad Administratie.

Klik in het nu geopende scherm op Geavanceerde instellingen. Het volgende scherm wordt geopend:Om voor de administratie de einddatum van het verlengde boekjaar in te geven, klik je op de knop + bovenin je scherm. Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer voor het BJ 2017/18 de correcte einddatum van het verlengde boekjaar en klik vervolgens op de knop Bewaren. Het volgende scherm wordt geopend:Het verlengde boekjaar dat loopt van 01-10-2017 tot/m 31-12-2018 is nu correct in de administratie ingesteld.