Elke werknemer kan in Yuki een verzuimregistratie aanmaken. Wanneer er bij de werknemer een manager is vastgelegd moet deze manager elke nieuwe verzuimregistratie goed- of afkeuren.


Beweeg met je muis boven het icoon Personeel in de navigatiebalk en klik op Verzuim óf vanuit je eigen relatiekaart op Verzuim en klik vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Nieuwe verzuimregistratie.


Het volgende scherm wordt geopend:Een voorbeeld van overig verzuim is buitengewoon verlof bij huwelijk of overlijden.


Het soort verzuim 'Opbouw/correctie vakantiesaldo' is alleen beschikbaar voor een gebruiker met de rol 'Directie' of 'HRM'.


Selecteer het soort verzuim dat je wilt aanmaken. Het volgende scherm wordt geopend:Voer de begin- en einddatum van je verzuim én het aantal dagen van je verzuim in.

Wijzig, indien gewenst, de omschrijving van de verzuimregistratie of voeg, indien nodig, notities toe.


TIP!

Alleen het aanmaken van het soort verzuim 'Vakantie' is van invloed op het saldo van de vakantiedagen.


Klik op de knop Bewaren.Indien van toepassing moet de gebruiker die als manager bij de werknemer is ingevuld de verzuimregistratie nog goedkeuren.