In Yuki is het mogelijk om bankafschriften van de Fortis bank als een elektronisch bankbestand te importeren. 

Je Fortis transacties moet je in Yuki aanleveren in MT940 (.STA bestand) formaat of MT940 Grote Beer (.STA bestand) formaat. 


Het Grote Beer MT940 formaat onderscheid zich van de normale MT940 formaten door de toevoeging van specifieke informatie tussen accolades ('{' en '}').


Instructies om MT940 te exporteren

Nog niet beschikbaar.


Instructies om MT940 Grote Beer te exporteren

Volgens Fortis Bank kan dit formaat niet geƫxporteerd worden.


MT940 bestand (.STA bestand) van Fortis Nederland (individuele velden)


SectieOmschrijvingIndelingVoorbeeldToelichting
:20:Transactie referentie99 9999999999
99 9999999999
vaste waarde
:25:RekeningnummerOLB     /0000000000
 OLB     /123456789
9-cijferig banknummer
:28:Afschrift informatie000/0
284/1
284=afschriftnummer, 1=volgnummer
:60F:Beginsaldo[C|D]YYMMDDEUR00000,00
C091001EUR000000001467,57
EXPORT FORTIS IS NIET CORRECT
:61:Transactie/mutatiegegevensYYMMDDMMDD[C|D]00000,00N000'
0910011001C000000000007,57N000
N000 nooit gevuld
:86:Omschrijving 000>00>...
12.34.56.789 P JANSEN
kan op meerdere regels staan, >20 tegenrekening en naam, >21 omschrijving met transactietype, >31 tegenrekening, >32 naam begunstigde
:62F:Eindsaldo[C|D]YYMMDDEUR00000,00
C090720EUR000000001467,57
EXPORT FORTIS IS NIET CORRECT