De SNS bank biedt de mogelijkheid om via hun internet portaal de bankafschriften (transacties) van een bepaalde periode te exporteren (of downloaden) en op te slaan in een exportbestand. Dat elektronische exportbestand kun je weer uploaden naar Yuki.


Controleer voordat je de banktransacties exporteert tot en met welke datum je dat gedaan hebt. Je kunt dat zien in de laatste kolom van het overzicht van alle bankrekeningen in Yuki. Indien een bankrekening nog niet bestaat zal deze automatisch worden aangemaakt. Je moet dan alleen nog aangeven in welke administratie die thuis hoort.

 

Je SNS banktransacties moet je in Yuki aanleveren in MT940 formaat.


Hieronder wordt beschreven op welke manier je een bankbestand van de SNS bank kunt downloaden voor je zakelijke rekening:

  • Je logt in op Internetbankieren bij de SNS bank (https://www.snsbank.nl/mijnsns/secure/loginzakelijk.html)


  • Klik op 'Betalen' en klik vervolgens direct op 'Bij- en afschrijvingen'
  • Selecteer de zakelijke rekening. Standaard wordt de voorkeursrekening getoond.
  • Klik op de knop 'Zoek' om de begin- en einddatum in te geven van de periode waarover je de transacties wilt downloaden,
    Maximaal 18 maanden terug als je tenminste tijdens die periode al internetbankiert. 
  • Klik op de knop 'Download'
  • Selecteer het bestandsformaat 'SWIFT-MT940'
  • Het bestand wordt gedownload als een ZIP bestand. Daardoor moet je het bestand eerst 'uitpakken'.
  • Sla het uitgepakte bestand op in een map op je PC.


Wij adviseren je om het bankbestand niet te openen voordat je het upload in je administratie in Yuki of als bijlage per e-mail verstuurt naar 'je domeinnaam@yukiworks.nl'. 


Het elektronisch bankbestand zal automatisch in je administratie worden verwerkt.