In Yuki is het mogelijk om Engelse, Franse of Duitse verkoopfacturen en herinneringen en/of aanmaningen aan te maken en deze vervolgens handmatig of automatisch te versturen naar je klanten.


Voor het aanmaken van een herinnering of aanmaning in een vreemde taal moet je de volgende stappen doorlopen:

  • aanmaken Engelse, Franse of Duitse herinnering lay-out (zie artikel Herinnering lay-out in vreemde taal aanmaken)
    • per niveau: attendering (1),herinnering (2), aanmaning (3) en ingebrekestelling (4)
    • per betaalwijze: automatische incasso, geen automatische incasso of beiden
  • vertalen veld 'Aanhef' bij relatie (indien placeholder [heading] wordt gebruikt in tekst van brief en/of e-mail)
    (zie artikel Veld 'Aanhef' vertalen bij relatie).


LET OP!

Er moet natuurlijk al wel een Engelse, Franse of Duitse factuur lay-out aangemaakt zijn en deze factuur lay-out moet zijn vastgelegd bij de relatie.