Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm onder Checklist op Loonheffingen.  


Het volgende scherm wordt geopend: Hier wordt op maandniveau de aansluiting gecontroleerd tussen de aangifte loonheffing en de loonjournaalpost per maand. Van belang is natuurlijk dat de maandelijkse loonjournaalpost en de aangifte loonheffing aanwezig zijn.


Indien het saldo van een bepaalde maand 0,00 euro is dan sluit de aangifte loonheffing aan met de loonjournaalpost per maand.


Een saldo in een bepaalde maand kan de volgende oorzaken hebben:

  • De loonjournaalpost is niet correct of ontbreekt
  • De aangifte loonheffing is niet correct of ontbreekt.