Purchase - ProcessPurchaseInvoices(sessionID, administrationId, xmlDoc)

Gewijzigd op Fri, 03 Feb 2023 om 10:55 AM

Met deze webservice kun je op basis van een aangeleverd XML-bestand inkoopfacturen vanuit een ERP-systeem importeren in een administratie in Yuki. Deze webservice is speciaal voor dit doeleinde ontwikkeld en is een alternatief voor het handmatig invoeren of uploaden van inkoopfacturen binnen de Yuki webapplicatie.


Procedure 


Stel de XML met de inkoopfacturen op

Verzamel de factuurgegevens in een XML-document en bied deze aan onze webservice aan. De webservice valideert het XML-document met het XML-schema (XSD). Indien het XML-document niet door de validatie heen komt, wordt het proces geannuleerd en antwoordt de webservice met een gedetailleerde validatiemelding.


Roep de webservice methode aan met het betreffende XML bericht


Validatie

Na een succesvol doorlopen validatieproces worden de facturen uit het XML-document gehaald en één voor één verwerkt. Tijdens de verwerking van een factuur worden nieuwe contactpersonen (leveranciers) automatisch aangemaakt. Bestaande contactpersonen worden aan de hand van de naam of de relatie ID gematcht.


Verwerking

Tijdens de verwerking van een incomplete of niet correct opgestelde factuur, wordt deze geannuleerd waarbij alle uitgevoerde bewerkingen tijdens het verwerken van de factuur ongedaan worden gemaakt. De eventuele aanmaak van nieuwe contactpersonen wordt dan direct teruggedraaid. Een factuur kan incompleet zijn wanneer er bijvoorbeeld nieuwe contactpersonen zonder naam of relatie ID worden aangeboden. 


Status response

Aan het einde van het verwerkingsproces stelt de webservice een response XML-document op, met daarin de verwerkingsstatus van de facturen en de eventuele validatiemeldingen. Dit XML-document is gespecificeerd in een XML-schema (XSD) en kan eventueel door jouw applicatie worden verwerkt. In het artikel Purchase ProcessPurchaseInvoices Response XML vind je hier een voorbeeld van.


De status en verwerking van de facturen worden bepaald aan de hand van een aantal parameters die per factuur moeten worden gespecificeerd.


Voor een functionele beschrijving van de velden in de verkoopfacturen XML zie artikel Purchase - Functionele beschrijving velden inkoopfacturen XML.  


ProcessPurchaseInvoices(sessionID, administrationId, xmlDoc)

Maakt op basis van de aangeleverde XML-inkoopfacturen aan.


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).


administrationID

De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie Administratie ID.


xmlDoc

Het XML-fragment met de verkoopfacturen.


Webadres van het XML schema van de inkoopfacturen


http://www.yukiworks.nl/schemas/PurchaseInvoices.xsd


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren