Introductie


Aan het einde van het verwerkingsproces van de webservice methode ProcessPurchaseInvoices stelt deze een response XML-document op, met daarin de verwerkingsstatus van de facturen en de eventuele validatiemeldingen. Dit XML-document is gespecificeerd in een XML-schema (XSD) en kan eventueel door jouw applicatie worden verwerkt.


Voorbeeld van de webservice response


<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

   <soap:Body>

      <ProcessPurchaseInvoicesResponse xmlns="http://www.theyukicompany.com/">

         <ProcessPurchaseInvoicesResult>

            <PurchaseInvoicesImportResponse xmlns="urn:xmlns:http://www.theyukicompany.com:purchaseinvoicesresponse">

               <TimeStamp xmlns="">2023-01-03</TimeStamp>

               <AdministrationId xmlns="">...</AdministrationId>

               <TotalSucceeded xmlns="">1</TotalSucceeded>

               <TotalFailed xmlns="">0</TotalFailed>

               <TotalSkipped xmlns="">0</TotalSkipped>

               <Invoice xmlns="">

                  <Succeeded>true</Succeeded>

                  <Processed>true</Processed>

                  <Reference>200052</Reference>

                  <Subject>200052</Subject>

                  <Contact>Leverancier USD</Contact>

                  <Message/>

               </Invoice>

            </PurchaseInvoicesImportResponse>

         </ProcessPurchaseInvoicesResult>

      </ProcessPurchaseInvoicesResponse>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>