Via de gegevens (instellingen) van een domein kan een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder' het desbetreffende domein aan een andere eigenaar overdragen.


Het scherm om de details van een domein in te voeren en/of te wijzigen wordt als volgt geopend:

  • automatisch direct na het aanmaken van een nieuw domein
  • in het accountant portaal klikken op Beheer en vervolgens op Domeinen. Klik vervolgens op de naam van het domein.
  • in het accountant portaal klikken op Beheer en vervolgens op Domeinen. Beweeg met je muis vervolgens boven de regel van het desbetreffende domein, klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens Bekijk domeingegevens in het menu.


Het volgende scherm wordt geopend:Klik vervolgens achter Domein op de knop Bewerken  om de eigenaar te gaan overdragen. Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer in het veld Eigenaar de eigenaar waaraan het domein moet worden overgedragen.


De eigenaar van een domein heeft enkele speciale rechten. Deze is als het ware de beheerder van dat domein. Normaal is dat de eigenaar van het bedrijf. In bepaalde gevallen kan men het eigendom van een domein overdragen aan de accountant. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat er is overeengekomen met Yuki dat de accountant de eigenaar is van de administratie. Enkel de bestaande eigenaar kan het domein overdragen.