Rijd een ondernemer met de privéauto voor de zaak, dan kunnen de zakelijke ritten voor € 0,19 aan de onderneming met een km-declaratie worden doorbelast.


Vanaf 6 oktober 2011 geldt de volgende regeling:


Voor de eenmanszaak kan een deel van de btw op onderhoud- en brandstofkosten worden teruggevraagd. De basis daarvoor is de verhouding tussen zakelijk en privégebruik die uit de kilometeradministratie moet zijn aan te tonen en alleen tegen dat percentage kan de betaalde btw in aftrek worden gebracht. De begin- en eindstand van de auto wordt daarom op elke km-declaratie vermeld.


TIP!

Om van de regeling gebruik te maken moeten wel de bonnen en facturen waaruit de btw voorbelasting blijkt worden verwerkt in de administratie.


Aandachtspunten 

  • Bonnen vanaf 6 oktober 2011 worden geboekt op 05701 Kosten privéauto. Daarbij wordt wel de regel voor de btw gevuld, maar die zal niet in de btw-aangifte komen.
  • De klant moet voor zijn privéauto de kilometerstand bij aanvang van de nieuwe regeling opgeven en ook per 31-12-2011 zodat achteraf het percentage zakelijk kan worden berekend. Dat kan door op elke km-declaratie de begin en eindstand te vermelden zodat de verhouding gemakkelijk kan worden berekend.
  • Zonder deze informatie is het niet mogelijk de verhouding zakelijk/privé te berekenen en er kan dan ook geen btw worden teruggevraagd.
  • Na afloop van het jaar kan de btw uit de ‘kosten privéauto’ worden overgeboekt naar de voorbelasting aan de hand van het berekende percentage zakelijk. Als er geen andere kosten op die rekening staan dan met 21% belast, kan de btw eenvoudig over het totaal worden teruggerekend. Deze boeking wordt ingevoerd op de laatste dag van het voorbije boekjaar en kan dan nog in de laatste aangifte worden meegenomen.