In de knowledge base kun je alle artikelen vinden die je helpen bij het gebruik van Yuki. De indeling van de knowledge base is gebaseerd op de Yuki software. Zo zijn de categorieën ingedeeld aan de hand van het Yuki hoofdmenu in de software. Binnen deze categorieën kun je mappen vinden die een extra indeling maken op basis van de Yuki functionaliteiten/features. Dit kun je vergelijken met het submenu dat je in Yuki ziet als je je in een functionaliteit/feature bevindt. 


De knowledge base kun je terugvinden op twee plekken in het supportportaal.:

  • op de Startpagina
  • op de pagina Oplossingen.

Knowledge base op Startpagina

Op de Startpagina zie je in het midden van de pagina herkenbare iconen uit het Yuki hoofdmenu. Dit zijn de categorieën. Indien je klikt op één van de categorieën zie je een aantal onderwerpen die zijn onderverdeeld in mappen. Elke map bevat artikelen die het gebruik van de Yuki software uitleggen en waar jij mogelijk jouw antwoord zou kunnen vinden.


Knowledge base op de pagina Oplossingen

De knowledge base kun je ook terugvinden door bovenin de startpagina te klikken op OplossingenJe krijgt dan hetzelfde overzicht te zien als op de startpagina. 


Indien je op één van de categorieën klikt, spring je als het ware automatisch naar beneden naar de desbetreffende categorie met alle mappen die de artikelen bevatten. 


Artikelen in knowledge base

Bij het maken van de artikelen hebben we ervoor gezorgd dat deze duidelijke en korte teksten bevatten, zodat je snel en concreet antwoord kunt vinden op je vragen. Met duidelijke overzichten en de benodigde screenshots maken we herkenbaar waar de uitleg betrekking op heeft en waar je bepaalde knoppen kunt vinden. Omdat veel Yuki pagina’s elkaar aanvullen en verband houden met elkaar, hebben we ervoor gezorgd dat er binnen de knowledge base ook verschillende artikelen als het ware met elkaar gekoppeld zijn. 


In het onderstaande screenshot hebben we gezocht op 'kwaliteitsmonitor' en hebben we vervolgens geklikt op het voorgestelde artikel. Het artikel wordt geopend.Het kan uiteraard zo zijn dat je er snel achter komt dat je niet helemaal in het juiste artikel zit, of dat je meer informatie zou willen hebben dan je zojuist hebt gelezen. Daarvoor is de link Gerelateerde artikelen een uitkomst. Door op deze link te klikken verspringt de pagina naar het overzicht van alle artikelen die op basis van bepaalde kenmerken worden getoond als gerelateerd artikel. Je ziet direct dat, als we ons in het artikel van de kwaliteitsmonitor bevinden, artikelen worden getoond die verband houden met het artikel waar we nu in zitten. Door te klikken op één van de voorgestelde gerelateerde artikelen, ga je naar het desbetreffende artikel.