We hebben ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk nuttige artikelen toe te voegen aan onze knowledge base. Daarbij gaan we er natuurlijk vanuit dat deze artikelen up-to-date zijn en de juiste informatie bevatten. Samen met de gebruikers van de knowledge base, kunnen we ervoor zorgen dat de knowledge base steeds beter wordt en rijker aan informatie. Daarom kun je bij elk artikel aangeven wat je van een artikel vindt, of je iets mist en hoe het artikel verbeterd kan worden.Onderaan elk artikel wordt de vraag gesteld: Was dit antwoord nuttig? Wij horen graag van de knowledge base gebruikers of het antwoord daarop 'Ja' of 'Nee' is. Indien er op 'Ja' wordt geklikt wordt achter de schermen een duimpje omhoog getoond. Indien er op 'Nee' wordt geklikt kun je aangeven waarom het antwoord niet nuttig was en vervolgens deze feedback naar Yuki versturen.Wij krijgen hiervan een melding en zullen, indien nodig, het desbetreffende artikel aanpassen. 


Wij stellen alle feedback zeer op prijs.. Zo kunnen we de knowledge base samen optimaliseren!