In combinatie met de Yuki Betaalservice heb je de mogelijkheid om betalingskorting/kredietbeperking op inkoopfacturen te verwerken.


De betalingskorting kan door een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein op twee plaatsen worden ingevoerd:

  • bij de standaardwaarde van de leverancier
  • bij het verwerken van de inkoopfactuur.


De ondernemer vindt de betalingskorting in de betaallijst terug in de kolom 'BK'. Het kortingsbedrag is groen als de factuur nog binnen de betaaltermijn zit en zal rood zijn als de betaaltermijn verstreken is.


Bij het aanmaken van een SEPA betaalbestand zal de korting, gelet op de betalingstermijn al dan niet worden meegenomen. Indien gewenst kan de ondernemer dit overrulen en zelf bepalen of de korting wel of niet in het SEPA betaalbestand wordt meegenomen.


Om deze functie te activeren en te gebruiken moeten er drie stappen worden doorlopen:

  • Activeren van functie Betalingskorting
  • Boeken van inkoopfactuur met korting (automatisch ingevuld wanneer deze is vastgelegd als standaardwaarde bij leverancier)
  • Betalen van inkoopfactuur met korting.


Na het aanmaken van een SEPA betaalbestand zal Yuki automatisch een memoriaal aanmaken om de betalingskorting af te boeken op grootboekrekening 'Betalingskorting'.


Functie Betalingskorting activeren

Alléén de eigenaar van een domein (met de rol 'Directie') of een gebruiker met de rol 'Directie' én 'Security manager' kan de functie activeren. Zij beslissen namelijk of er met kortingen wordt gewerkt of niet.


Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk en klik vervolgens op Betaallijst.  


Het volgende scherm wordt geopend:Klik op de knop Instellingen. Het volgende scherm wordt geopend:Schakel de functie Betalingskorting in door deze te selecteren. Klik vervolgens op de knop Bewaren.


Inkoopfactuur met korting boeken

Als de functie is geactiveerd zie je bij het boeken van een inkoopfactuur onderin je invoerscherm het nieuwe veld Betalingskorting.


 

De betalingskorting kan worden ingevoerd als een percentage of een bedrag. Wanneer je één van de twee invoert zal het andere veld automatisch berekend worden. 


Na het afhandelen van het document zal Yuki dit kortingspercentage opslaan in de standaardwaarden van de leverancier zodat bij het boeken van de volgende inkoopfactuur de korting automatisch wordt meegenomen. 


Inkoopfactuur met korting betalen

In de betaallijst wordt de kolom BK toegevoegd waardoor alle facturen met korting zichtbaar worden. De korting wordt groen aangegeven als de vervaldatum nog niet is overschreden. Indien dat wel het geval is dan staat de korting in het rood.In het Concept SEPA betaalbestand kan je achter elke factuur nog aangeven of je de betalingskorting (BK) wel of niet wilt toepassen op de factuur. Standaard staat de betalingskorting aan indien je vóór de vervaldatum betaalt d.w.z. indien de verwerkingsdatum van het SEPA betaalbestand vóór de vervaldatum valt.De bedragen die je ziet staan in de kolom Bedrag zullen in het SEPA betaalbestand worden meegenomen.


Boeking

Na het aanmaken van het SEPA betaalbestand zal Yuki automatisch een memoriaal aanmaken om de betalingskorting af te boeken op grootboekrekening '45906 Ontvangen betalingskorting'.


Verdicht betaalbestand

Wordt er gebruik gemaakt van een verdicht betaalbestand dan zal Yuki de betalingskorting op de desbetreffende inkoopfacturen op grootboekrekening '45906 Ontvangen betalingskorting' boeken en het resterende(te betalen) bedrag op grootboekrekening '23000 Betalingen onderweg'. Alle facturen in het SEPA betaalbestand worden aangemerkt als 'Betaald'.Onverdicht betaalbestand

Maak je gebruik van een onverdicht betaalbestand dan zal Yuki alleen een memoriaal aanmaken om de betalingskorting op de desbetreffende inkoopfacturen te boeken op grootboekrekening '45906 Ontvangen betalingskorting'. Het resterende openstaande bedrag zal op de facturen in het SEPA betaalbestand open blijven staat totdat de betalingen gematcht worden.Als de ondernemer gebruik maakt van de Yuki Betaalservice maar echter geen SEPA betaalbestanden aanmaakt (dus niet actief gebruikt) dan zullen er geen automatische memorialen worden aangemaakt en zal de korting bij het matchen van de betaling aan de inkoopfactuur handmatig moeten worden afgeboekt op 'Betalingskorting':