Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm onder Checklist op Duplicaatfacturen


Het volgende scherm wordt geopend:In dit overzicht worden alle inkoopfacturen, verkoopfacturen of declaraties getoond die op dit moment als een mogelijk duplicaat door Yuki zijn aangemerkt. Een factuur wordt herkend als een duplicaat wanneer deze op drie van de volgende vier punten hetzelfde is als een al verwerkte factuur: relatie, referentie (bijv. een factuurnummer), datum en bedrag. Achter elke factuur staat het percentage vermeld dat weergeeft hoeveel punten van de factuur overeenkomen met een andere factuur.Om alle facturen of alleen de facturen te bekijken die voor 75% en hoger of voor 100% overeenkomen klik je op de juiste optie in het dropdown menu.Om te controleren of een factuur daadwerkelijk een duplicaat is klik je op het witblauw icoontje voor de desbetreffende factuur zodat de beide facturen naast elkaar op het scherm worden getoond.


Indien de facturen inderdaad identiek zijn kunnen ze worden samengevoegd door te klikken op de knop Samenvoegen. De factuur wordt nu uit dit overzicht verwijderd.