Yuki heeft een elektronisch formulier ontwikkeld waarin je als gebruiker zelf alle kleine onkosten die je privé hebt betaald kunt invullen en declareren. Je kunt dat formulier voor verschillende doeleinden gebruiken:

  • Je wilt niet alle kleine bonnetjes uploaden maar alles verzamelen om kosten en tijd (scannen) te besparen.
  • Je wilt als werknemer de mogelijkheid hebben om je onkosten elektronisch in te dienen.


Alleen werknemers en gebruikers met de rol 'Directie' kunnen deze onkostendeclaratie invullen


Alleen gebruikers met de rol 'Directie' kunnen de onkostendeclaratie versturen zodat deze, indien hiervan gebruik wordt gemaakt, in de betaallijst (Betaalmodule) terechtkomt.


Een onkostenformulier kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden aangemaakt:

  • Klik in de navigatiebalk op het icoon Postbus en vervolgens in het nu geopende scherm op Onkostendeclaratie
  • Beweeg met je muis boven het icoon Personeel in de navigatiebalk en klik vervolgens op Onkostendeclaratie.


Het volgende scherm wordt geopend:Voor een uitgebreide beschrijving van het invoeren van de onkostendeclaratie zie artikel Elektronische onkostendeclaratie aanmaken.