Als Yuki niet vanaf de startdatum van je onderneming de administratie voert (je hebt dan al eerdere boekjaren op een andere manier geadministreerd), dan moet in Yuki de beginstand worden ingevoerd om een juist beeld van je bedrijf te kunnen tonen. De informatie daarvoor kun je uit het boekhoudsysteem halen waarin je zelf de administratie van het laatste jaar hebt gevoerd of je kunt de informatie opvragen bij je accountant of administratiekantoor. In het algemeen heeft Yuki het volgende nodig:

  • Een gedetailleerde openingsbalans en eventueel andere details van de beginbalans
  • Een lijst met openstaande debiteuren (saldilijst)
  • Een lijst met openstaande crediteuren (saldilijst).


De beginbalans en de openstaande debiteuren en crediteuren worden door de accountant ingevoerd.


De beginbalans mag ook een voorlopige beginbalans zijn. Je hoeft daarmee dus niet te wachten totdat de accountant de definitieve jaarrekening heeft opgemaakt.


De lijst met openstaande debiteuren en crediteuren kun je op verschillende manieren aanleveren:

  • Door alle facturen in te scannen die bij het begin van het boekjaar nog niet betaald waren.
  • Door een lijst aan te leveren waarin per klant / leverancier het openstaande saldo staat.
  • Door een lijst aan te leveren waarin per klant of leverancier de openstaande facturen vermeld zijn.


De beginbalans en de lijst met openstaande debiteuren en crediteuren lever je aan door deze documenten te scannen, uploaden, synchroniseren of mailen.


Mocht je nog niet over bovenstaande informatie beschikken dan kun je al wel doorgaan met de gegevens van het huidige boekjaar. Houd dan wel rekening met het volgende: totdat deze beginstand niet compleet en correct is ingevoerd, is de informatie over de bezittingen en schulden van je onderneming niet betrouwbaar. Ook de lijsten met debiteuren en crediteuren zijn dan niet compleet en kunnen daardoor foutieve informatie geven.