Het rekeningschema voor een domein is enkel door een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Externe accountant' te bewerken


Het rekeningschema kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden geopend:

 • Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm op Rekeningschema.
 • Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en klik op Rekeningschema 
 • Klik in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Grootboekrekeningen.


Het volgende scherm wordt geopend:Je kunt een rekening dupliceren waardoor je een extra rekening aanmaakt in het schema. Die rekening wordt onder dezelfde rubriek gerapporteerd als de rekening waarvan deze wordt gekopieerd. Rekeningen die een (+) in de laatste kolom hebben kunnen gedupliceerd worden. 


Klik op het + achter de  grootboekrekening die je wilt dupliceren. Het volgende scherm wordt geopend:Aan de nieuwe rekening kan een code (nummer) binnen een vooraf vastgestelde range gegeven worden. Deze range wordt aangegeven in de gele balk.


Ook kun je voor de rekening de volgende zaken instellen:

 • Omschrijving (verplicht)
 • Ingeschakeld: moet de rekening ingeschakeld (geactiveerd) worden
 • Btw van toepassing: is er btw van toepassing (moeten boekingen op deze rekening meegenomen worden in de btw-aangifte?)
 • Aftrekbare btw-percentage: voor welk % zijn boekingen op de rekening aftrekbaar voor de btw (Dit is een voorstel en kan per boeking gewijzigd worden)
 • Groeperingscode. enkel in te stellen voor omzet- en kostprijsrekeningen.
  Dit heeft enkel invloed op de webservice koppeling voor Visionplanner en CaseWare: de saldi van deze rekeningen worden tijdens de export gegroepeerd per groeperingscode.
 • Notities: speciale instructies voor de backoffice, zij krijgen een melding indien de rekening wordt geselecteerd in een invoerscherm.