Afhankelijk van het type grootboek zijn er verschillende nabewerkingsfuncties beschikbaar voor facturen, banktransacties en de grootboekkaart.


Alleen een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan de nabewerkingsfuncties van een grootboekrekening gebruiken.


Een grootboekrekening open je vanuit de proef- en saldibalans, het rekeningschema of door in een geopend verwerkt document te klikken op de grootboekrekening. 


Bewerkingsfuncties voor facturen en banktransacties (potloodje achter regel)Je kunt de volgende nabewerkingsfuncties gebruiken:

 • Naar voorgaand jaar verplaatsen: Kosten of omzet geheel naar vorig jaar boeken
 • Naar volgend jaar verplaatsen: Kosten of omzet geheel naar volgend jaar boeken
 • Verspreid over periodes: Kosten of omzet spreiden over een aantal maanden
 • Grootboekrekening wijzigen:  Als een banktransactie bijv. op rekening '23020 Vraagposten' of op een verkeerde rekening is geboekt, kun je zelf snel de grootboekrekening aanpassen
 • Btw-code wijzigen: selecteer de juiste btw-code
 • Wijzig factuurnummer: corrigeer het factuurnummer
 • Project aanpassen: Wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein  kan de factuur of banktransactie worden gekoppeld aan een ander project.

Nabewerkingsfuncties voor grootboekrekening (potloodje achter totaalsaldo)

De nabewerkingen voor de grootboekkaart kunnen ook allemaal worden geboekt als eindejaarscorrectie.Je kunt de volgende nabewerkingsfuncties gebruiken:

 • Naar andere rekening verplaatsen: Het totaalsaldo wordt verplaatst naar een andere grootboekrekening.


  De facturen en transacties blijven op dezelfde grootboekrekening staan.


  Je ziet dat het totaalsaldo van de grootboekkaart op 0,00 euro staat en er bovenin de grootboekkaart een memoriaalboeking is toegevoegd. Deze memoriaalboeking ziet er als volgt uit:


 • Transactie toevoegen: Snel een memoriaal transactie aan de grootboekkaart toevoegen (bijv. nog te verwachten kosten).
 • Saldo aanpassen: Het totaalsaldo wordt aangepast door een boeking van het verschil met het nieuwe saldo (bijv. omrekening vreemde valuta, verwachte voorraad etc.).