Yuki controleert altijd of het begin- en/of eindsaldo van het laatste aangeleverde bankafschrift overeenkomt met de door Yuki berekende banksaldi op het grootboekrekeningnummer op dezelfde dag. Is dit niet het geval dan krijgen de regels in de afschriften een andere kleur. 

Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat een afschrift met een beginsaldo en eindsaldo op bijv. 03-03-2020 ook transacties bevat die  een andere transactiedatum hebben. Storno's bijvoorbeeld hebben vaak een transactiedatum die gerelateerd is aan de oorspronkelijke incassodatum.


De regels in de afschriften kunnen de volgende kleur hebben:

  • Zwart/grijs: Het door Yuki berekende begin- en eindsaldo is gelijk aan het saldo in het door de bank aangeleverde afschrift. Zolang de bovenste regel van de afschriften zwart is, is er geen probleem.
  • Blauw: Het door Yuki berekende begin- en eindsaldo is niet gelijk aan het saldo in het door de bank aangeleverde afschrift. Het verschil tussen de saldi blijft echter hetzelfde bij de volgende regels.
  • Lichtrood: Het door Yuki berekende begin- en eindsaldo is niet gelijk aan het saldo in het door de bank aangeleverde afschrift. Het verschil tussen de saldi wordt bij de volgende regels echter kleiner of groter. 
  • Donkerrood: Het beginsaldo is donkerrood wanneer dit niet hetzelfde is als het eindsaldo van de regel daaronder. Het eindsaldo is donkerrood wanneer dit niet hetzelfde is als het beginsaldo van de regel daarboven.