Kleineondernemersregeling (KOR) tot 01-01-2020

Gewijzigd op Wed, 28 Jul 2021 om 11:58 AM

Voor ondernemingen met weinig omzet is er de kleineondernemersregeling (KOR). Volgens deze regeling komt de ondernemer die in een jaar minder dan € 1883 btw moet betalen in aanmerking voor vermindering van de te betalen btw. 

In Yuki kan de kleineondernemersregeling alleen worden toegepast in de laatste btw-aangifte van een boekjaar. 


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in een domein of de rol 'Externe accountant' heeft de mogelijkheid om de kleineondernemersregeling toe te passen.


Status btw-aangifte

De knop Toepassen kleineondernemersregeling is in de laatste btw-aangifte van een boekjaar alleen beschikbaar wanneer:

 • Alle andere btw-aangiften van hetzelfde boekjaar in Yuki afgesloten zijn d.w.z. verstuurd naar en bevestigd door de Belastingdienst
 • De btw-aangifte in concept staat
 • De btw-aangifte niet handmatig is gecorrigeerd.


LET OP!

Voor Fiscale eenheden is de automatische berekening niet beschikbaar.


Automatische berekening

Om de kleine ondernemersregeling toe te passen klik je in de geopende aangifte op de knop Toepassen kleineondernemersregelingDe volgende melding verschijnt in je scherm:Wanneer de regeling van toepassing is, zal automatisch een memoriaalboeking worden aangemaakt met een boeking op '18850 Vermindering volgens de kleineondernemersregeling' en '89010 Opbrengst kleineondernemersregeling btw'.

Wanneer de regeling niet van toepassing is, verschijnt er bovenin je scherm een melding met de reden waarom de administratie niet voor de regeling in aanmerking komt:


Als er in de tussentijd mutaties plaatsvinden die van toepassing zijn op de btw-aangifte zal de berekende kleineondernemersregeling aftrek niet worden herberekend. Een herberekening kan op elk moment worden uitgevoerd door nogmaals op de knop Toepassen kleineondernemersregeling te klikken.


Wanneer de btw-aangifte uit concept wordt gehaald én wanneer een bedrag op de kleineondernemersregeling is toegepast, zal de aftrek opnieuw worden berekend. Een btw-aangifte wordt uit concept gehaald bij het versturen van de btw-aangifte naar de Belastingdienst of door de btw-aangifte op status 'Afgesloten (historisch)' te zetten.
Het is dus niet zo dat de kleineondernemersregeling ineens wordt toegepast als blijkt dat een extra inkoopfactuur heeft gezorgd dat de ondernemer van de regeling gebruik mag maken.


Beperkingen toepassen kleineondernemersregeling

Er gelden een aantal beperkingen voor administraties waar de kleineondernemersregeling toegepast mag worden:


Drempelbedragen

 • Wanneer er meer dan € 1883 btw verschuldigd is geldt de kleineondernemersregeling niet
 • Tussen € 1345 en € 1883 geldt: 2,5 * (1883 - verschuldigde btw)
 • Onder de € 1345 mag de volledige btw in mindering worden gebracht, de ondernemer is geen btw verschuldigd.


Rechtsvormen

 • De regeling is niet toepasbaar voor de rechtsvormen: B.V., N.V., stichting en vereniging
 • De regeling geldt per ondernemer en niet per bedrijf. Wanneer de ondernemer meerdere ondernemingen heeft is de regeling dus niet per onderneming geldig.


Speciale uitzonderingen in- en verkoop

 • Wanneer een ondernemer zijn verkoopfacturen verlegd, moet de eigenlijke btw hierop mee worden genomen in de berekening van de totale omzet. (Groep 1e). Omdat in Yuki voor de oorspronkelijke facturen geen btw-bedrag wordt berekend (= € 0,00) gebruiken we het hoge btw-tarief percentage van de grondslag op de aangiften. Facturen met btw 0% worden ook opgenomen in Groep 1e maar dragen niet bij aan de af te dragen btw, hierover wordt dus ook geen btw van de grondslag berekend
 • Wanneer een ondernemer verlegde inkoopfacturen ontvangt, moet hij de btw hierop niet meenemen in de berekening van de totale omzet maar wel in de berekening van de voorbelasting (Groep 2a)
 • Wanneer een ondernemer inkoopfacturen van leveringen binnen de EU ontvangt, moet hij de btw hierop niet meenemen in de berekening van de totale omzet maar wel in de berekening van de voorbelasting (Groep 4b)
 • Wanneer een ondernemer inkoopfacturen van leveringen buiten de EU ontvangt, moet hij de btw hierop niet meenemen in de berekening van de totale omzet maar wel in de berekening van de voorbelasting. (Groep 4a).


TIP!

Juist door deze uitzonderingen is het niet direct duidelijk aan de totale afgedragen btw te zien of een ondernemer wel of niet in aanmerking komt voor kleine ondernemersaftrek.


Samengevat

 • Omzet is het totaal van btw uit de aangiftegroepen 1a, 1b, 1c, 1d en 1e. Voor 1e wordt het hoge btw-tarief percentage van de grondslag genomen van de verlegde facturen (niet de 0% facturen)
 • Voorbelasting is de voorbelasting uit groep 5b. Hierin zit altijd de btw uit de groepen 2a, 4a en 4b.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren