In bepaalde administraties komen we de margeregeling voor de btw tegen. Het gaat dan om autohandel of gebruikte goederen waarop wegens inkoop van particulieren of van ondernemers die vrijgestelde prestaties leveren geen btw als voorbelasting kan worden afgetrokken. Bij verkoop van deze goederen wordt alleen over de marge btw afgedragen maar die btw mag niet op de factuur worden vermeld en kan ook niet als voorbelasting worden afgetrokken bij de koper. Er wordt alleen op de factuur vermeld dat de transactie onder de margeregeling valt.


Voor de btw-aangifte is er een keuzemogelijkheid:

 • Per goed (bijvoorbeeld per auto) de winstmarge bepalen en daarover de btw afdragen (ook wel de individuele regeling)
 • Per tijdvak de winstmarge bepalen over alle marge-inkopen en margeverkopen bij elkaar en daarover btw afdragen (ook wel de globalisatieregeling).


Over het algemeen is het gunstiger om de tijdvak regeling toe te passen omdat een negatieve winstmarge in een tijdvak kan worden gecompenseerd met een volgend tijdvak en zelfs mag er over de jaargrens heen worden gecompenseerd, wat niet mogelijk is bij de individuele regeling. Een negatieve winstmarge in een kwartaal leidt nooit tot een teruggave btw.


Individuele regeling

Als de klant kiest voor individuele regeling moet hij van alle margegoederen een gedetailleerde administratie bijhouden en voor Yuki op elke verkoopfactuur vermelden wat de inkoopprijs van dat goed is geweest, zodat Yuki de juiste btw over de marge kan verwerken. 


Bij een inkoop volgens de margeregeling mag de btw niet als voorbelasting in de inkoopfactuur worden geboekt. 

Bij een verkoop volgens de margeregeling moet op de verkoopfactuur die is geüpload in Yuki de inkoopprijs van het goed worden vermeld.


Voorbeeld boeking verkoopfactuur volgens margeregeling


Totaal verkoopbedrag inclusief btw is 700 euro

Inkoopprijs van de auto was 600 euro zodat de marge 100 euro bedraagt.


2 boekingsregels in verkoopfactuur:

 • omzet is 600 euro (btw vrijgesteld)
 • omzet is 100 euro (inclusief 21% btw). 


TIP!

Is de btw-code 'Omzet vrijgesteld' nog niet geactiveerd in het domein klik dan in de navigatiebalk op het icoon Instellingen en vervolgens in het nu geopende scherm op Btw-tarief. Klik vervolgens op de knop Nieuw.


Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer het type Vrijgesteld van btw. Voer vervolgens een omschrijving van het btw-tarief in en klik vervolgens op de knop Bewaren.


Globalisatieregeling

Bij het boeken van zowel inkopen als verkopen moeten transacties die onder de margeregeling vallen op aparte grootboekrekeningen worden geboekt, want op die manier is de marge per tijdvak eenvoudig vanuit het grootboek terug te rekenen. Dus zowel voor inkopen als verkopen worden aparte rekeningen aangelegd voor marge-transacties. Aan het einde van een aangifteperiode wordt de winstmarge berekend door je marge-inkopen in een tijdvak af te trekken van je marge-verkopen in datzelfde tijdvak. Wanneer de winstmarge positief is vermenigvuldig je deze met 21/121 (voor 21% goederen) of 9/109 (voor 9% goederen). De berekende af te dragen btw boek je via een memoriaalboeking in Yuki, deze boeking mag namelijk niet de berekening van een volgende periode beïnvloeden.


Voor het boeken van alle inkoop- en verkoopfacturen met betrekking tot margegoederen maak je twee grootboekrekeningen aan, één kostprijsrekening (60000 Inkopen margegoederen) en één omzetrekening (80000 omzet margegoederen).


Bij boekingen op de desbetreffende omzetrekening gebruik je altijd de btw-code 'Omzet vrijgesteld'. 


Berekening af te dragen btw over winstmarge aan het einde van een aangifteperiode:


Omzet margegoederen70.000 euro
Inkopen margegoederen60.000 euro (-)
Winstmarge (inclusief btw)10.000 euro
Af te dragen btw (10.000 x 21/121)1736 euro (-)
Winstmarge (exclusief btw)8264 euro


De berekende af te dragen btw (over positieve winstmarge) wordt vervolgens In Yuki via de volgende memoriaalboeking in de btw-aangifte opgevoerd:

 • 80000 Omzet margegoederen 1735,54 euro DEBET
 • 18000 Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief 1735,54 euro CREDIT.TIP!

Upload het document waarin de btw over de positieve winstmarge is berekend en gebruik dit als basis voor de bovengenoemde memoriaalboeking.


Reisbureauregeling

Bij een reisbureau wordt een vergelijkbare regeling gebruikt, de reisbureauregeling. De werking komt voor een groot deel overeen met de margeregeling.

 • Bij de winstmarge per reis kan niet worden gecompenseerd met andere reizen. 
 • Bij de winstmarge per tijdvak kunnen negatieve marges worden gecompenseerd met latere positieve marges.


Er moet bij het boeken wel duidelijkheid zijn of het om inkopen gaat die rechtstreeks ten behoeve van reizigers zijn, dan wel om andere kosten zoals accountantskosten, telefoon of dergelijke.

 • De inkopen rechtstreeks ten behoeve van reizigers boeken we als inkopen op aparte grootboekrekeningen in de 6xxxx groep zonder er btw uit te halen (ook niet als er btw op de inkoopfactuur wordt vermeld!).
 • De overige inkopen/kosten boeken we met aftrek van voorbelasting. 
 • De opbrengst van de reisverkopen boeken we op aparte omzetrekeningen 8xxxx.
 • De omzet voor eigen inspanningen van het reisbureau (bijvoorbeeld als de touringcar van het reisbureau is verhuurd) worden gewoon belast met btw en boeken we op een andere omzetrekening.


Aan het einde van een aangifteperiode wordt de winstmarge berekend en als die positief is wordt daarover de btw geboekt (marge x 21/121) als af te dragen btw op een tegenrekening in de omzetgroep, maar niet dezelfde als waarop de reisomzet wordt geboekt. Deze boeking mag namelijk niet de berekening van een volgende periode beïnvloeden.


Als de btw over de omzet is geboekt kan de aangifte vanuit Yuki naar de Belastingdienst worden verstuurd.