In het overzicht 'Openstaande posten' kun je alle openstaande posten bekijken van crediteuren, debiteuren of RC personeel. Deze openstaande posten zijn in Yuki:

 • Alle inkoopfacturen, declaraties of salarisstroken die verwerkt zijn met betaalwijze 'Overschrijving', 'Pinpas', 'Creditcard' of 'Incasso'
  Geboekte inkoopfacturen met betaalwijze 'Overschrijving' staan ook in de betaallijst (Yuki Betaalservice (Betaallijst) is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Small, Medium, Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein)  
 • Alle verkoopfacturen die verwerkt zijn met betaalwijze 'Overschrijving' of 'Incasso'
  Geboekte verkoopfacturen met betaalwijze 'Incasso' staan ook in de lijst 'Te incasseren' (Yuki Incasso is alleen beschikbaar wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein) 
 • Alle bank- of kastransacties die zijn geboekt op rekening '13000 Debiteuren', '16000 Crediteuren' of '20000 RC personeel'.


Alle facturen die 'Contant' of privé zijn betaald of ontvangen worden direct op de desbetreffende grootboekrekeningen geboekt.


Vanuit dit overzicht kan een gebruiker met de 'Backoffice' rol in het domein of de rol 'Financiële administratie' of Externe accountant':

 • de openstaande posten in bulk matchen (koppelen)
 • een openstaande post nabewerken.


De openstaande posten van debiteuren, crediteuren of RC Personeel kunnen vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden bekeken:

 • Beweeg met je muis boven het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en klik vervolgens op Debiteuren, Crediteuren of RC Personeel
 • Klik in de navigatiebalk op het icoon Backoffice en vervolgens in het nu geopende scherm onder Checklist op Debiteuren, Crediteuren of RC Personeel


Het volgende scherm (in dit voorbeeld Crediteuren) wordt geopend met de weergave zoals je die voor het laatst hebt bekeken:De kolommen in dit overzicht, behalve de kolommen Open en Oorspronkelijk, kunnen aflopend of oplopend worden gesorteerd.


In alle weergaven van dit overzicht kun je gebruik maken van de volgende knoppen:

 1. Een afdrukbare versie of een uitgebreide printversie in je scherm opvragen
 2. De lijst naar een gebruiker sturen
 3. Gegevens exporteren naar Excel of downloaden als een CSV-bestand.


Per openstaande factuur wordt ook aangegeven of deze geheel, gedeeltelijk of nog niet betaald is.

In het bovenstaande voorbeeld is de inkoopfactuur nog niet betaald maar is de betaling voor Yuki echter wel 'onderweg'. Het groene vinkje geeft aan dat de factuur is geboekt met betaalwijze 'Pinpas' of 'Overschrijving' (concept SEPA betaalbestand).


Weergaven

In dit overzicht kun je in het dropdownmenu de weergave selecteren die moet worden getoond.De volgende weergaven kunnen worden geselecteerd:

 • Openstaande posten
  Alle 'vandaag' nog openstaande posten

  Wanneer er een datum wordt ingevoerd toont Yuki de openstaande posten op de ingevoerde datum (‘historisch’ dus op de ingevoerde datum nog openstaand). De knop Vandaag nog openstaand is niet actief.


  Wanneer je op de knop Vandaag nog openstaand klikt toont Yuki alle openstaande posten met een boekingsdatum vóór de ingevoerde datum die ‘vandaag’ nog open staan.


 • Openstaande posten per relatie
  Alle 'vandaag' nog openstaande posten per relatie

 • Ouderdomsanalyse
  Alle bedragen per crediteur, debiteur of werknemer die 30, 60, 90, 180 dagen of langer open staan

  Je kunt in deze weergave de ouderdomsanalyse ook laten uitvoeren en weergeven op basis van de vervaldatum door deze optie te selecteren in het dropdownmenu.


 • Alle transacties
  Alle openstaande posten per jaar, half jaar, kwartaal of maand.
 • Alle transacties per relatie
  Alle openstaande posten per relatie per jaar, half jaar, kwartaal of maand.

Openstaande posten in bulk matchen

Alle openstaande posten van een relatie kunnen in één keer worden gematcht.


Na het selecteren van de eerste openstaande post die je wilt matchen, zie je rechtsboven in je scherm het saldo van het bedrag wat nog gematcht moet gaan worden met de geselecteerde transactie.Na het selecteren van alle openstaande posten van de relatie die gematcht moeten worden, klik je op de knop Koppelen

Rechtsboven zie je dat het saldo van het bedrag volledig is gematcht.Als er na het matchen een restantsaldo overblijft geeft Yuki je de keuze om alleen te koppelen of te koppelen waarbij het saldo wordt afgeboekt naar bankkosten, betalingsverschillen of betalingskorting. 


LET OP!

Wanneer de accountant het feature 'Yuki Vreemde valuta' heeft toegevoegd aan je contract is het ook mogelijk om het restantsaldo af te schrijven op koersverschillen.Wanneer je ervoor kiest om alleen te koppelen zal het restantsaldo in het overzicht van de openstaande posten blijven staan.


Openstaande post nabewerken

Een openstaande post kan worden nabewerkt door te klikken op het potloodje aan het einde van de regel.Voor een uitgebreide beschrijving van de nabewerkingsfuncties zie artikel Grootboekrekening met openstaande posten.