Kwaliteitsmonitor: Personeel

Gewijzigd op Tue, 17 Oct 2023 om 12:51 PM

Yuki houdt voortdurend in de gaten of bepaalde onderdelen van de boekhouding van de administratie(s) in een domein compleet en correct zijn verwerkt. De score van deze controles wordt weergegeven in de kwaliteitsmonitor. 


Alleen een gebruiker met een 'Backoffice' rol in het domein kan de kwaliteitsmonitor bekijken.


Om de score van de kwaliteitscontrole van het personeel te bekijken, beweeg je met je muis boven het icoon Backoffice in de navigatiebalk en klik je vervolgens op Kwaliteitsmonitor. Klik in het nu geopende scherm op Personeel.    


De controle van de Personeel functionaliteit bestaat uit de volgende zaken:

  • Is het saldo van grootboekrekening 'Loonheffing' in evenwicht?
  • Is het saldo van grootboekrekening 'Te betalen nettolonen en salarissen' in evenwicht?
  • Ontbreken er betalingen van verwerkte salarisstroken?
  • Ontbreken er declaraties en/of salarisstroken (betalingen zijn aanwezig)?Klik op het onderdeel om de score daarvan tot in detail te bekijken.In het geopende scherm van elke rubriek verschijnt, indien van toepassing, de knop Stuur deze lijst naar een gebruiker wanneer er declaraties of salarisstroken ontbreken. Klik op deze knop als je een gebruiker op basis van de gestuurde lijst wilt vragen om toelichting óf om de ontbrekende documenten te uploaden.


Nadat je ervoor hebt gezorgd dat de benodigde aanvullingen en/of correcties zijn uitgevoerd kun je vervolgens de score van de kwaliteitsmonitor updaten door op de knop Verversen te klikken. Onder de score wordt nu de datum en het tijdstip weergegeven wanneer deze voor het laatst is ververst.


Saldo grootboekrekening 'Loonheffing' niet in evenwicht

Grootboekrekening ‘Loonheffing’ is een tussenrekening waarop elke maand het totaalbedrag van alle loonheffing wordt geboekt. Loonheffing wordt geboekt via de aanslag loonheffing en de loonjournaalpost. Het maandelijkse saldo van deze grootboekrekening mag niet meer zijn dan 50 euro.

 

In de administratie wordt maandelijks gecontroleerd of er een aanslag loonheffing is verwerkt en of het saldo op grootboekrekening ‘Loonheffing’ niet meer is dan 50 euro. Daarnaast wordt in het begin van een jaar gecontroleerd of alle aanslagen loonheffing en loonjournaalposten van het vorige jaar zijn verwerkt in de administratie.ACTIE!

Doorloop de bovenstaande lijst en zorg ervoor dat voor elke maand de ontbrekende aanslag loonheffing en loonjournaalpost wordt geüpload. Het is ook mogelijk dat het bedrag van de aanslag loonheffing of loonjournaalpost niet correct is geboekt. Is dit het geval dan corrigeer je het bedrag.


Saldo grootboekrekening 'Te betalen nettolonen en salarissen' niet in evenwicht
Grootboekrekening ‘Te betalen nettolonen en salarissen’ is een tussenrekening waarop elke maand het totaalbedrag van alle te betalen lonen wordt geboekt. Te betalen nettolonen en salarissen worden geboekt via de salarisstrook of direct via een banktransactie (salarisbetaling). In beide gevallen moet het maandelijkse saldo van deze grootboekrekening in evenwicht zijn na de boeking van de loonjournaalpost.


De controle genereert een lijst van maanden waarvan het saldo van de grootboekrekening ‘Te betalen nettolonen en salarissen’ niet in evenwicht is.ACTIE!

Doorloop de bovenstaande lijst en zorg ervoor dat voor elke maand de ontbrekende salarisstroken of banktransacties worden geüpload. Daarnaast controleer je ook of de loonjournaalpost correct is geboekt of mogelijk ontbreekt.


Ontbrekende betalingen van verwerkte salarisstroken

Bij deze controle komen in de administratie alle verwerkte salarisstroken (geboekt op RC Personeel) naar boven waarvan de salarisbetalingen aan de werknemers nog niet zijn verwerkt in de administratie.ACTIE!

Doorloop de bovenstaande lijst en controleer of de salarisstroken alsnog gematcht kunnen worden. Hierbij is het belangrijk dat alle bankrekeningen, inclusief de creditcard, in de administratie bijgewerkt zijn. Het is ook mogelijk dat een salarisstrook verkeerd is gematcht met een betaling. Is dit het geval dan maak je vanuit de geopende salarisstrook de matching van de betaling ongedaan en bekijk je of de nu openstaande salarisstrook alsnog met een andere betaling gematcht kan worden.


Ontbrekende HR documenten (betalingen zijn aanwezig)

Bij deze controle komen in de administratie alle betalingen (geboekt op RC Personeel) naar boven waarvan de declaraties en/of de salarisstroken van de werknemers nog niet verwerkt zijn.ACTIE!

Doorloop de bovenstaande lijst met betalingen en zorg ervoor dat alle ontbrekende declaraties en salarisstroken worden aangeleverd of digitaal worden aangemaakt in de administratie.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren