Werkwijze

Als het begin- en eindsaldo van de bank 0,00 euro aangeeft, betekent het dat de transactieregels zijn aangeleverd in een CSV-bestand. Toch geeft deze bankrekening een inconsistentie en dat komt doordat op de twee bovenste regels wel een banksaldo staat.


Het komt vaak voor dat het verschil tussen de saldi precies terug te vinden is. Het verschil tussen beide eindsaldi: 26210,07 – 26133,35 = 76,72 euro. 

Beweeg met je muis boven het icoon Bank in de navigatiebalk, klik op Elektronische afschriften en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Dubbele regels om te controleren of er ten onrechte regels als dubbele transacties zijn aangemerkt.


Probleem is dat er geen verschil zit tussen het laatste CSV-bestand en het eerste MT940-bestand. Deze sluiten qua datum mooi op elkaar aan. De datum, 11-08-2011, van het eerste MT940-bestand is het eindsaldo in het bestand, de datum van het beginsaldo was 28-04-2011.


Dus waarschijnlijk zit de fout of in het beginsaldo of missen we ergens in de CSV-afschriften een of meerder afschriftregels, maar dat valt niet te controleren. Dit zou alleen maar kunnen als de klant ook de papieren afschriften aanlevert, zodat je kunt controleren of er afschriftregels gemist worden.