Vuistregels

  • Voordat je op zoek gaat naar een inconsistentie, laat je Yuki altijd eerst nog even de inconsistentie opnieuw bepalen. Klik hiervoor op het rode driehoekje met het uitroepteken.
  • Bereken altijd het verschil tussen het controle eindsaldo en het eindsaldo van de bank. Zoek via de zoekbalk op dit bedrag. Dit is een uitstekend hulpmiddel om snel dubbele transacties op te sporen
  • Ook al kleurt het hele overzicht rood. Er is geen sprake van inconsistentie zolang het eindsaldo van de bank gelijk is aan het controle eindsaldo. Daar waar de eindsaldo’s uit elkaar lopen ligt meestal het probleem.


  • Bij het afschrift van 30-07-2012 en de afschriften daaronder zijn de eindsaldo's nog gelijk. De 9.469,43 euro is dus het eindsaldo op 30-07-2012. Op 13-08-2012 en 24-08 lopen de eindsaldo's uiteen.
  • Klik op de datum 13-08-2012 en je krijgt de geïmporteerde transacties staan, open met de rechtermuis het bestand, dat rechts op het scherm staat.
  • Het beginsaldo van het afschrift heeft als datum 07-08-2012. Dit betekent dus dat Yuki de transacties tussen 31-07-2012 en 07-8-2012 mist.

Te ondernemen actie
Vraag de transactie(s) op bij de bank, voor alle zekerheid alle transacties van 30-07-2012 tot en met 07-08-2012.


TIP!

Het kan gebeuren dat in een hele reeks afschriften de eindsaldi op regels verschillen, als verder naar boven de eindsaldi alsnog weer gelijk zijn zit het probleem niet in de afschriftregels.