GetTransactionDocument(sessionID, administrationID, transactionID)

Geeft het document als byte() terug.


Parameters


sessionID

De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).

administrationID

De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie artikel Administratie ID.

transactionID

ID code van de transactie.


Response Object


TransactionDocument


fileName As String
filedata As Byte()